Begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking
Professionals in de (s)GGZ en het sociaal domein hebben niet altijd voldoende vakkennis over mensen met een verstandelijke beperking, medewerkers binnen de gehandicaptensector hebben soms juist te weinig kennis over psychische problematiek bij hun cliënten. Hierdoor kunnen mensen met een verstandelijke beperking en een psychische stoornis, gedragsstoornis, psychosociale of somatische problematiek nogal eens tussen wal en schip belanden. RINO Zuid ontwikkelde daarom (o.a. in samenwerking met de Academische Werkplaats Verstandelijke Beperking en Geestelijke Gezondheid) een ruim nascholingsaanbod gericht op de gehandicaptenzorg:

Grensoverschrijdend gedrag
Specifiek voor de gehandicaptenzorg biedt RINO Zuid modules taxatiegesprekken volgens het scenariomodel, in samenwerking met de zedenpolitie.

Vragen?
Heb je vragen of belangstelling in een Incompany traject? Neem dan vrijblijvend contact op met onze afdeling nascholing via nascholing@rinozuid.nl.