In deze training leer je hoe je de gevalideerde instrumenten SCIL en SCAF toe kunt passen. Hierbij kun je een vermoeden van (het functioneren op het niveau van) LVB vaststellen. Daarnaast leer je begrijpelijk communiceren met de methode Taal voor allemaal®. SCIL, SCAF en methode Taal voor allemaal® zijn ontwikkeld door en onder leiding van professor Dr. Xavier Moonen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Na afronding van deze training ben je meer bewust van de aanwezigheid van inwoners met een licht verstandelijke beperking. Daarnaast krijg je meer inzicht in handelingsperspectieven, zodat je jouw dienstverlening beter kunt laten aansluiten op deze inwoners. Je verkleint daarmee de risico’s op miscommunicatie. Ook leer en ervaar je hoe je communicatie kunt verbeteren richting alle inwoners én inwoners met een LVB in het bijzonder.

Aan bod komen o.a.:

  • Omvang en ontstaan van LVB;
  • Praktisch toepassen van SCIL en SCAF bij iemand met het vermoeden van LVB;
  • Begrijpelijke schriftelijke communicatie met de doelgroep;
  • Taal voor Allemaal ® en het verkleinen van risico's op miscommunicatie;
  • Praktisch oefenen met oefenmateriaal (of een eigen ingebrachte tekst).


Interesse of meer informatie?
Deze module wordt alleen incompany aangeboden. Lijkt de module 'Beter omgaan en communiceren met inwoners met een LVB' je interessant voor jouw organisatie? Stuur dan een e-mail naar nascholing@rinozuid.nl.