Taxatiegesprekken bij vermoeden van seksueel misbruik (Verdieping met acteur)

Home > Aanbod > Taxatiegesprekken bij ve…

Over deze module

Ben je gedragsdeskundige en opgeleid tot taxateur, maar voer je (te) weinig taxatiegesprekken? Kies dan voor deze verdiepingstraining, waarbij je gesprekken gaat oefenen met een acteur.

Om de kwaliteit van de taxatiegesprekken die je voert rondom seksueel misbruik (grensoverschrijdend gedrag) binnen zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking te waarborgen, wordt deze terugkombijeenkomst aangeboden bij RINO ...

Ben je gedragsdeskundige en opgeleid tot taxateur, maar voer je (te) weinig taxatiegesprekken? Kies dan voor deze verdiepingstraining, waarbij je gesprekken gaat oefenen met een acteur.

Om de kwaliteit van de taxatiegesprekken die je voert rondom seksueel misbruik (grensoverschrijdend gedrag) binnen zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking te waarborgen, wordt deze terugkombijeenkomst aangeboden bij RINO Zuid. Deze bijeenkomst wordt voorgeschreven door het gemeenschappelijk kwaliteitskader van justitie, politie en hulpverlening. Door te oefenen met een acteur met eigen ingebrachte casuïstiek verbeter je jouw gesprekstechnieken, doe je nieuwe kennis op, wissel je ervaringen uit, scherp je je eigen praktijkervaring aan, krijg je feedback van experts en borgen we de kwaliteit van de taxatiegesprekken die je voert.

Deze module bestaat uit een online gedeelte van 3 uur, dat je vooraf dient voor te bereiden en een face-to-face bijeenkomst van 6 uur. Wij bieden ook een verdiepingsmodule aan, waarbij een zedenrechercheur je meeneemt in zijn/haar werkveld. Klik hier voor meer informatie.

Rooster

Nog niet bekend

Inhoud van de module

  • Herhaling van het scenariomodel taxatiegesprekken;
  • Bespreken van eigen ingebrachte casuïstiek;
  • In het tweede dagdeel worden gesprekken geoefend met een acteur.

Opmerkingen

Landelijke ontwikkelingen rondom het signaleren van seksueel misbruik
Seksueel misbruik (grensoverschrijdend gedrag) binnen zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking is een actueel thema. Maar hoe ga je om met een cliënt die spontaan een (vage) onthulling doet die kan duiden op seksueel misbruik? In de module ‘taxatiegesprekken bij vermoeden van seksueel misbruik’ leer je een taxatiegesprek te voeren waarmee je zo’n (vage) onthulling kunt verhelderen en de hulpverlening goed en helder gestart kan worden. Docenten Henriette van der Aa en Sara Zwetsloot vertellen in een video meer over de training en de landelijke ontwikkelingen.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

Leerlijn

Begeleiding

Leerroute

(NS) Nascholing

Zelfstudie

3 uur

Kosten

€ 475,00

Niveau & Instroomeisen

  • Je bent gedragsdeskundige en werkt met mensen met een verstandelijke beperking.
  • Je hebt minimaal de module 'Taxatiegesprekken bij vermoeden van seksueel misbruik' afgerond.

Doelgroep

  • Adolescenten
  • Kinderen & jeugd
  • Ouderen
  • Volwassenen