Klachten die de opleidingsdeelnemer of de praktijkopleidingsinstelling mocht hebben naar aanleiding van de algemene voorwaarden, kunnen te allen tijde worden gestuurd naar opleiding@rinozuid.nl. De opleidingsinstelling, vertegenwoordigd door mevr. S. van Gent, komt binnen vier weken met een inhoudelijk reactie op de klacht of verwijst door naar een andere partij die de klacht in behandeling kan nemen. In geval het een klacht betreft omtrent de opleiding en examens, wordt voor de afhandeling van de klacht doorverwezen naar de Examencommissie van de BIG-opleidingen of van de opleiding tot orthopedagoog-generalist. Mocht de hierboven genoemde termijn van vier weken niet worden gehaald, dan zal de opleidingsinstelling de partij die de klacht indiende hiervan schriftelijk op de hoogte brengen met opgave van reden en een redelijke termijn waarbinnen de inhoudelijke reactie zal worden gegeven.

  • Download de klachtenregeling van RINO Zuid