Op deze pagina lees je meer over de examencommissie van RINO Zuid. De commissie is ingesteld voor alle BIG-opleidingen. De examencommissie heeft als taak het vaststellen of opleidingsdeelnemers voldoen aan de voorwaarden die de opleidings- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van het getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd examen.

Verder zorgt de examencommissie actief voor borging van de kwaliteit van examens en tentamens.

De examencommissie gaat daarnaast pro actief en onafhankelijk na of de kwaliteit voldoet aan de eisen. Dit kan zij onder andere doen door een onafhankelijk oordeel te geven over de kwaliteit van de toetsing, bijvoorbeeld aan de hand van vooraf gestelde kwaliteitscriteria.

De examencommissie van RINO Zuid bestaat uit de volgende leden:

  • Margot van der Linden (onafhankelijk voorzitter)
  • Claire Hulsmans, opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog
  • Sjoerd Salet, opleiding tot klinisch psycholoog, opleiding tot psychotherapeut
  • Haiko Jessurun, opleiding tot psychotherapeut
  • Harmen Sterk, opleiding tot orthopedagoog-generalist
  • Daan Jansen, extern lid, Fontys Hogeschool, Assessor BKO/BKE
  • Suzanne Wagemaker (ambtelijk secretaris)