Op deze pagina lees je meer over de examencommissie van RINO Zuid. De commissie is ingesteld voor alle BIG-opleidingen. De examencommissie heeft als taak het vaststellen of opleidingsdeelnemers voldoen aan de voorwaarden die de opleidings- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van het getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd examen.

Verder zorgt de examencommissie actief voor borging van de kwaliteit van examens en tentamens.

De examencommissie gaat daarnaast pro actief en onafhankelijk na of de kwaliteit voldoet aan de eisen. Dit kan zij onder andere doen door een onafhankelijk oordeel te geven over de kwaliteit van de toetsing, bijvoorbeeld aan de hand van vooraf gestelde kwaliteitscriteria.

De examencommissie van RINO Zuid bestaat uit de volgende leden:

  • Daan Jansen (onafhankelijk voorzitter)
  • Sjoerd Salet, opleiding tot klinisch psycholoog, opleiding tot psychotherapeut, opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog
  • Harmen Sterk, opleiding tot orthopedagoog-generalist
  • Jaap van Marle (extern lid)
  • Semira Camdzic (ambtelijk secretaris)