Veilig contextueel begeleiden: opgroeien

Home > Aanbod > Veilig contextueel begel…

Over deze module

Op verzoek van NEOS hebben wij de leergang Veilig Contextueel Begeleiden van Kinderen en Gezinnen ontwikkeld. Uitgaande van de visie dat kwetsbare mensen het vermogen hebben tot herstel en verantwoordelijk zijn voor wat ze met hun leven willen. Zij worden gezien als serieuze en mondige gesprekspartners met wie heldere afspraken te maken zijn, waar ze, ...

Op verzoek van NEOS hebben wij de leergang Veilig Contextueel Begeleiden van Kinderen en Gezinnen ontwikkeld. Uitgaande van de visie dat kwetsbare mensen het vermogen hebben tot herstel en verantwoordelijk zijn voor wat ze met hun leven willen. Zij worden gezien als serieuze en mondige gesprekspartners met wie heldere afspraken te maken zijn, waar ze, net als wijzelf, op aan te spreken zijn. Deze basiswerkattitude komt voort uit de eigenkrachtmethodiek. Gezond, veilig en gezellig kenmerkt het motto van NEOS. Werken vanuit de eigenkrachtmethodiek en een contextuele benadering van binnen uit.

Rooster

Nog niet bekend

Inhoud van de module

  • Opvoeden en opgroeien
  • Wat is gezond opgroeien, het belang van veiligheid, stabiliteit en hechting?
  • Opgroeien in kwetsbare gezinnen
  • Het kind als getuige/ slachtoffer van mishandeling of huiselijk geweld
  • Screening opvoedproblemen
  • Het kind centraal, herstel opvoed en gezagsrelatie, herstel contact

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

Zelfstudie

3 uur

Kosten

€ 565,00

Niveau & Instroomeisen

Je hebt minimaal een HBO-opleiding afgerond op het gebied van psychologie.

Doelgroep

  • Adolescenten
  • Kinderen & jeugd
  • Volwassenen