Erkenningseisen
Wanneer komt een praktijkinstelling in aanmerking voor een praktijkopleidingsplaats bij RINO Zuid? Klik hier voor de procedure. Klik hier voor het landelijk kwaliteits- en erkenningskader GZ/KP/PT-opleiding (veldnorm). Per opleiding gelden de volgende erkenningseisen:

Wanneer een instelling niet aan de gestelde erkenningseisen kan voldoen, kan zij door inhoudelijke en kwalitatieve samenwerking met een andere erkende of te erkennen instelling een samenwerkingsovereenkomst sluiten, zodat zij gezamenlijk aan de erkenningseisen voldoen. De erkenning van een samenwerkingsverband is voorbehouden aan de hoofdopleider van de betreffende opleiding.