Feitengericht kind-interview: NICHD protocol

Home > Aanbod > Feitengericht kind-inter…

Over deze module

Feitenonderzoek bij vermoedens van kindermishandeling is binnen de Nederlandse jeugdzorg nog een relatief verwaarloosde basisvaardigheid. Lange tijd was men van mening dat feitenonderzoek (‘waarheidsvinding’) exclusief tot de kerntaak van de politie behoorde in het kader van mogelijke strafrechtelijke vervolging. Inmiddels is het duidelijk dat om kinderen te kunnen beschermen, een veiligheidsplan te maken en eventueel ...

Feitenonderzoek bij vermoedens van kindermishandeling is binnen de Nederlandse jeugdzorg nog een relatief verwaarloosde basisvaardigheid. Lange tijd was men van mening dat feitenonderzoek (‘waarheidsvinding’) exclusief tot de kerntaak van de politie behoorde in het kader van mogelijke strafrechtelijke vervolging. Inmiddels is het duidelijk dat om kinderen te kunnen beschermen, een veiligheidsplan te maken en eventueel een hulpverleningsplan op te stellen, feitelijk inzicht in wat zij hebben meegemaakt noodzakelijk is.

Het belang van een wetenschappelijk onderbouwd interviewprotocol voor kinderen die mogelijk slachtoffer zijn van mishandeling is groot. Kinderen zijn extra kwetsbaar tijdens interviews, bijvoorbeeld omdat ze degene die hen mishandeld heeft willen beschermen. Hun verklaringen zijn soms onvolledig omdat zij onder druk staan om zaken te verzwijgen. Ook kunnen ze fouten bevatten omdat zij door suggestieve vragen verklaringen afgeven die niet stroken met wat ze hebben meegemaakt.

Rooster

Locatie: Online

1 november 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

1 november 2023

Middag (13:30 - 14:30)

2 november 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

2 november 2023

Middag (13:30 - 14:30)

3 november 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

3 november 2023

Middag (13:30 - 14:30)

24 januari 2024

Ochtend (09:30 - 11:30)

24 april 2024

Ochtend (09:30 - 11:30)

Inhoud van de module

Verreweg het belangrijkste aspect van het NICHD kind-interview protocol is de grondige training in het stellen van open, uitnodigende vragen, en het zoveel mogelijk vermijden van sturende en suggestieve vragen. Deze interviewstrategie is uitgebreid wetenschappelijk bewezen en leidt tot het verkrijgen van accurate, uitgebreide verklaringen.

Tijdens deze module ga je aan de slag met:

 • De werking van het geheugen van (jonge) kinderen
 • Suggestibiliteit en cognitieve beperkingen van kinderen
 • Onderscheid leren maken tussen uitnodigende, gerichte, keuze- en suggestieve vragen
 • Kennis van de opbouw en fasen van het NICHD kind-interview protocol
 • Oefenen met afname van het NICHD kind-interview protocol aan de hand van diverse cases (o.a. vermoeden seksueel misbruik, conflictscheiding/partnergeweld)
 • Inbreng van eigen interviews (in de vorm van een verbatim transcript) tijdens twee feedbackbijeenkomsten van elk twee uur, waarop door het docententeam uitgebreide feedback wordt gegeven

Opmerkingen

RINO Zuid biedt modules voor feitenonderzoek aan op basis van het interviewprotocol NICHD en het scenariomodel. Medewerkers werkzaam bij Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming of jeugdzorg kunnen werken met het ‘methodisch interview’ volgens het NICHD-protocol. Binnen de gehandicaptenzorg is het hulpverleningskader leidend, deze doelgroep kiest daarom voor het taxatiegesprek volgens het scenariomodel.

Klik hier voor het volledige aanbod.

HELAAS, DEZE MODULE IS VOL

Accreditatie

 • FGzPt (In behandeling)
 • NVO / NIP-K&J (In behandeling)
 • SKJ (In behandeling)
 • Omvang

  16 uur

  Zelfstudie

  6 uur

  Kosten

  € 1.075,00

  Niveau & Instroomeisen

  HBO- en WO niveau. Professionals die in hun werk te maken hebben met vermoedens van kindermishandeling en geschoold willen worden in een feitengericht kind-interview. Voorbeelden: medewerkers van Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, jeugdbescherming, (jeugd-)GGz, VGZ.

  Doelgroep

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd
 • Docent(en)

  dr. Henry Otgaar

  dr. Linsey Raymaekers

  prof.dr. Corine de Ruiter

  mevr. Anne-Marie Westenberg MSc

  mevr. Brenda Erens

  mevr. Aniek Leistra