Taxatiegesprekken bij vermoeden van seksueel misbruik (Verdieping met zedenrechercheur)

Home > Aanbod > Taxatiegesprekken bij ve…

Over deze module

Ben je gedragsdeskundige en opgeleid tot taxateur en wil je meer inzicht in de vervolgstappen die zedenrecherche uitvoert? Kies dan voor deze verdiepingstraining, waarbij een zedenrechercheur je meeneemt in zijn/haar werkveld.

Om de kwaliteit van de taxatiegesprekken die je voert rondom seksueel misbruik (grensoverschrijdend gedrag) binnen zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking te waarborgen, wordt ...

Ben je gedragsdeskundige en opgeleid tot taxateur en wil je meer inzicht in de vervolgstappen die zedenrecherche uitvoert? Kies dan voor deze verdiepingstraining, waarbij een zedenrechercheur je meeneemt in zijn/haar werkveld.

Om de kwaliteit van de taxatiegesprekken die je voert rondom seksueel misbruik (grensoverschrijdend gedrag) binnen zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking te waarborgen, wordt deze terugkombijeenkomst (voorgeschreven door het gemeenschappelijk kwaliteitskader van justitie, politie en hulpverlening) aangeboden bij RINO Zuid. Door middel van je eigen ingebrachte casuïstiek doe je nieuwe kennis op, wissel je ervaringen uit, scherp je je eigen praktijkervaring aan, krijg je feedback van experts en borgen we de kwaliteit van de taxatiegesprekken die je voert.

Deze module bestaat uit een online gedeelte van 3 uur, dat je vooraf dient voor te bereiden en een face-to-face bijeenkomst van 6 uur. Wij bieden ook een verdiepingsmodule aan, waarbij je kunt oefenen met een acteur. Klik hier voor meer informatie.

Rooster

Locatie: Eindhoven

15 juni 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

15 juni 2023

Middag (13:30 - 16:30)

Inhoud van de module

 • Herhaling van het scenariomodel taxatiegesprekken;
 • Bespreken van eigen ingebrachte casuïstiek;
 • Er zal een zedenrechercheur aanwezig zijn;

Opmerkingen

Landelijke ontwikkelingen rondom het signaleren van seksueel misbruik
Seksueel misbruik (grensoverschrijdend gedrag) binnen zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking is een actueel thema. Maar hoe ga je om met een cliënt die spontaan een (vage) onthulling doet die kan duiden op seksueel misbruik? In de module ‘taxatiegesprekken bij vermoeden van seksueel misbruik’ leer je een taxatiegesprek te voeren waarmee je zo’n (vage) onthulling kunt verhelderen en de hulpverlening goed en helder gestart kan worden. Docenten Henriette van der Aa en Sara Zwetsloot vertellen in een video meer over de training en de landelijke ontwikkelingen.

ER IS NOG RUIMTE

Accreditatie

NVO / NIP-K&J (9pt)

Leerlijn

Begeleiding

Leerroute

(NS) Nascholing

Omvang

9 uur

Zelfstudie

3 uur

Kosten

€ 440,00

Niveau & Instroomeisen

 • Je bent gedragsdeskundige en werkt met mensen met een verstandelijke beperking.
 • Je hebt minimaal de module 'Taxatiegesprekken bij vermoeden van seksueel misbruik' gevolgd.

Doelgroep

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd
 • Ouderen
 • Volwassenen
 • Docent(en)

  mevr. Rinke de Bruin

  dhr. Frank Klein Hofmeijer