Behandelen en beveiligen
Werken in de forensische psychiatrie is een bijzondere tak van sport. Je hebt niet alleen te maken met mensen met een psychiatrische aandoening die een delict hebben gepleegd. Maar als hulpverlener lever je ook een bijdrage aan het beveiligen van de maatschappij. Of anders gezegd: je richt de behandeling en begeleiding op recidivevermindering van de patiënt.

Vanwege de dubbele doelstelling ‘behandelen en beveiligen’ vraagt de forensische psychiatrie om specifieke kennis, vaardigheden en de mogelijkheid je attitude aan te passen aan de interventie die op dat moment nodig is. Dit op alle niveaus van de behandeling en de begeleiding.

Voor de forensische psychiatrie biedt RINO Zuid de volgende modules:

  • Verdieping in de forensische zorg Hieronder vallen onderstaande modules, welke ook afzonderlijk gevolgd kunnen worden in een incompany traject:
  • Risicotaxatie in de dagdagelijkse praktijk
  • Forensische scherpte (onderzoek)
  • De forensische cliënt en herstelgericht werken
  • Samenwerking in de keten
  • Eelt op mijn ziel. Sociaal emotioneel welbevinden van de forensisch professional
  • Implementatie risicotaxatie en herstel gericht werken

RINO Zuid heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het implementeren en borgen van risicotaxatie binnen het forensisch werkveld. We zijn een structurele aanbieder van de HKT-R, het risicotaxatie instrument voor behandelevaluatie binnen het forensisch veld.

Verder is ons aanbod gericht op specifieke taken die hulpverleners op academisch, HBO- en MBO niveau hebben. Daarin maken we specifieke keuzes zoals het aanbod voor een 3-daagse regiebehandelaar in het forensisch veld of de train de trainer forensische leerlijn. We begeleiden forensische instellingen in het implementeren van deskundigheid en bieden Incompany trainingen of maatwerk waar dit wenselijk is.

Vragen?
Heb je vragen of belangstelling in een Incompany traject? Neem dan vrijblijvend contact op met onze afdeling nascholing via nascholing@rinozuid.nl.

Meer lezen over forensische zorg?

Ervaringsdeskundige forensische zorg: Daniëlle Steunenberg

Daniëlle Steunenberg werkt al bijna 10 jaar als ervaringsdeskundige in de forensische zorg. Sinds 2018 werkt ze bij forensisch psychiatrisch centrum (FPC) De Rooyse Wissel. Na een start bij de resocialisatie afdeling en wonen & begeleiden verlegde ze in 2020 haar focus naar ambulante behandeling. Tegenwoordig zet ze haar werkzaamheden in herstelondersteuning volledig in bij de ambulante tak van De Rooyse Wissel, bij het forensische FACT-team. “Als door een behandelaar herstelondersteunende zorg geïndiceerd wordt, word ik ingeschakeld. Ik kom veel bij mensen thuis en ben altijd oprecht geïnteresseerd in het verhaal achter het gedrag.” Lees verder.