Als een praktijkinstelling erkend moet worden, vul je deze vragenlijst in en stuurt hem ondertekend door directie of bevoegd gezag naar ons op. Onze opleidingsmanager beoordeelt de aanvraag en legt deze voor aan de hoofdopleider. Als je instelling voor een opleidingsplaats in aanmerking komt, volgt er een werkbezoek of visitatie. De erkenningsaanvraag moet uiterlijk 15 januari bij ons binnen zijn om voor het daaropvolgende jaar meegenomen te worden.

Vraag je een erkenning aan voor een opleiding voor een BIG-beroep? Dan ontvang je van ons bij goed resultaat een positief advies ten aanzien van erkenning. Dit advies heb je nodig om erkenning aan te vragen bij de Commissie Registratie en Toezicht van de FGzPt. Nadat een praktijkinstelling is erkend, kun je meedoen met de jaarlijkse aanvraagprocedure voor opleidingsplaatsen. Klik hier voor meer informatie over deze procedure.