Het werken met mensen met psychische problemen heeft in het Caribisch gebied een veelal systemisch, transcultureel en outreachend karakter. De ggz professionals, die vaak al veel ervaring hebben, zijn gewend om generalistisch, ambulant en/of klinisch te werken. In de leergang MHP ligt de focus op brede ambulante inzetbaarheid en de samenwerking met andere ambulante initiatieven en de klinische ggz-zorg. Klachtgericht werken, kortdurende begeleidingsvormen en aandacht voor de mensen met chronische psychiatrische klachten staan centraal.

Voor een aantal deelnemers (maximaal 10) is het mogelijk de POH-ggz opleiding te volgen tijdens deze leergang. Bekijk de tweede video hieronder voor de ervaring van een deelnemer met de POH-ggz opleiding.

RINO Zuid werkt samen met ervaren professionals en ervaringsdeskundigen als docent. Ze zijn experts op de inhoud en komen vaak uit de regio. Ze zijn bekend met de specifieke culturele- en werkcontext, met de lokale vragen en werkwijzen en kijken met de Caribische bril.