RINO Premium is een bundeling van extra wetenschappelijke activiteiten en projecten, speciaal voor ons netwerk. RINO Zuid wil bijdragen aan het versterken van de wetenschappelijke attitude van professionals en het verkleinen van de kloof tussen wetenschap en praktijk. Dat doen we met RINO Premium.

RINO Premium heeft 3 pijlers:

  1. Valorisatie & onderzoek. Een bundeling van de onderzoeken die we ondersteunen en de activiteiten die gericht zijn op het vertalen van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk.
  2. Leren. Onderzoek naar ons eigen onderwijs, ondersteuning van docenten bij eventuele wetenschappelijke verdieping van hun modules en mogelijkheden voor het toegankelijk maken van wetenschappelijke literatuur voor ons netwerk.
  3. Netwerk. Workshops, lezingen, masterclasses op basis van de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen, gericht op ons netwerk. Gratis en geaccrediteerd.

Word kosteloos lid
De activiteiten binnen RINO Premium zijn exclusief voor ons netwerk. Wil je bij dit netwerk horen? Dat kan. Ben je de afgelopen vijf jaar één of meerdere keren betrokken geweest bij ons onderwijs? Bijvoorbeeld als docent, opdrachtgever, begeleider of deelnemer? Dan kun je je aanmelden door dit formulier in te vullen. Je krijgt dan toegang tot Mijn RINO Zuid, de omgeving waar meer informatie te vinden is over de activiteiten van RINO Premium.

rino-premium


RINO Premium Podcast

Luister je mee naar de podcast van RINO Premium? Met RINO Premium dragen wij bij aan de versterking van de wetenschappelijke attitude van de professionals die we als RINO Zuid opleiden. We helpen ze te werken volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Deze podcastserie bestaat uit gesprekken met deskundigen uit het netwerk van RINO Zuid, met ieder een andere expertise. In deze serie delen deskundigen uit ons netwerk ieder op eigen wijze hun visie op psychologie.

Seizoen 1 aflevering 8 | Seksualiteit en autisme met Jeroen Dewinter

Seizoen 1 aflevering 7 | De functie van de POH-ggz met Annemarie Broekhuijsen

Seizoen 1 aflevering 6 | Het opleiden van effectieve therapeuten met Agnes Scholing

Seizoen 1 aflevering 5 | Persoonlijkheidsproblematiek bij Ouderen met Bas van Alphen

Seizoen 1 aflevering 4 | Motivatie voor Verandering met Ger Keijsers

Seizoen 1 aflevering 3 | De Therapeutische Alliantie met Ron Scholte

Seizoen 1 aflevering 2 | E-mental health met Nathan Bachrach

Seizoen 1 aflevering 1 | De antisociale persoonlijkheidsstoornis met Arno van Dam

Het Wetenschapsfonds van RINO Zuid
RINO Zuid is een stichting en heeft geen winstoogmerk, maar streeft wel een gezonde bedrijfsvoering na. Ieder jaar kan een eventueel positief bedrijfsresultaat toegevoegd worden aan het wetenschapsfonds. In de jaren 2012 tot en met 2017 is dat ook gebeurd. Het fonds is de afgelopen jaren ingezet om de relatie tussen de wetenschap en het werkveld te versterken. In de eerste vijf jaren van het fonds zijn er in totaal 10 projecten opgestart. Hier kunt u lezen welke projecten dat zijn geweest.