Disclaimer

Disclaimer

RINO Zuid spant zich in te waarborgen dat de informatie en het aanbod op deze website volledig en juist is, maar RINO Zuid kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

RINO Zuid aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Op de inhoud van de webpagina’s en het logo rusten auteursrechten. Informatie afkomstig van de website mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van RINO Zuid.

Privacy statement
RINO Zuid gaat zorgvuldig om met de gegevens van de bezoekers van de website. U kunt er van op aan dat persoonlijke gegevens met grote zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd, conform de eisen die de wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Hyperlinks naar externe sites
Onze website kan hyperlinks bevatten naar andere sites. RINO Zuid is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor de privacy bescherming op die websites.