**Er zijn veel veranderingen binnen de beroepenstructuur van de psychotherapeut en klinisch psycholoog. Voor de laatste actuele informatie verwijzen wij u naar deze website

Zie jij uitdaging in het behandelen van mensen met complexe klachten? Dan is de opleiding tot erkend psychotherapeut van RINO Zuid zeker iets voor jou. Wij bieden je een kwalitatief hoogwaardige postacademische opleiding met volop mogelijkheden om je kennis, kunde en vaardigheden in de psychotherapie optimaal te ontwikkelen.

State of the art behandeling
De opleiding psychotherapie bij RINO Zuid leidt op tot professionals die kunnen bieden wat de huidige GGZ nodig heeft. Ze moeten enerzijds kwalitatief hoogwaardige, state of the art behandeling bieden aan hun cliënten en daarnaast steeds een afweging blijven maken tussen individuele en maatschappelijke kosten en baten van de zorg die zij leveren. Daarbij geldt dat psychotherapeuten hun kennis voortdurend blijven actualiseren, ook na de opleiding. Het is daarom belangrijk om tijdens de opleiding, naast de (inhoudelijke) state of the art kennis, vooral de competenties te verwerven die levenslang leren bevorderen / waarborgen.


Competentieprofiel
In de opleiding verwerf je de competenties op 7 competentiegebieden zoals beschreven in het landelijk voorgeschreven competentieprofiel psychotherapeut op basis van het CANMEDS model, waarbij onderscheid wordt gemaakt in de competentiegebieden: Psychotherapeutisch handelen, Communicatie, Samenwerking, Kennis & wetenschap, Maatschappelijk handelen, Organisatie en Professionaliteit.


De competenties zijn uitgewerkt in het landelijke opleidingsplan PT (en bijbehorend toetsboek), dat jaarlijks wordt herzien. Dit opleidingsplan sluit nauw aan bij landelijke richtlijnen en zorgstandaarden en is gebaseerd op wetenschappelijke evidentie en best practice.

Duale opleiding
Het is een duale opleiding waarin theorie en praktijk steeds optimaal worden geïntegreerd. Professionaliteit is een overkoepelende competentie die in de opleiding veel aandacht moet krijgen, naast de 'inhoud' die men leert. De inhoud kan door de loop der jaren veranderen, theorieën kunnen worden ontkracht, andere theorieën kunnen worden ontwikkeld. Een stevig ontwikkelde professionaliteit waarborgt dat professionals kritisch blijven op hun eigen handelen, dat ze niet vasthouden aan het oude vertrouwde ten koste van nieuwe inzichten, en dat ze relevante nieuwe kennis steeds blijven integreren in hun werk en zich blijven bijscholen.

Er is veel aandacht voor algemene factoren binnen psychotherapie (waaronder de therapeutische relatie), dus factoren die niet specifiek zijn voor bepaalde theorieën. Het is van belang om deze factoren ook als zodanig - geïntegreerd - te behandelen.


Aandachtsgebieden
De psychotherapie opleiding is ingericht naar de volgende vijf aandachtsgebieden:

  1. Professionaliteit
  2. Diagnostiek
  3. Behandeling: algemene aspecten en therapeutische relatie
  4. Behandeling: intrapersoonlijk (individuele interventies)
  5. Behandeling: interpersoonlijk (groeps- en systeeminterventies)

Meer informatie over de opleiding? Klik op een van de onderwerpen in het linker menu.