Of het nu gaat om ondersteuning rondom werk, participatie, zelfredzaamheid, zorg of jeugd, medewerkers binnen het sociaal domein komen steeds vaker in aanraking met burgers met een migratieachtergrond, onbegrepen gedrag, verstandelijke beperking of psychische aandoening.

Communiceren met deze doelgroepen vraagt om een passende en effectieve aanpak. RINO Zuid biedt diverse trainingen voor medewerkers die actief zijn binnen het sociale domein:

Vragen?
Heb je vragen of belangstelling in een Incompany traject? Neem dan vrijblijvend contact op met onze afdeling nascholing via nascholing@rinozuid.nl.