De handen ineen
Markieza en RINO Zuid delen niet alleen een pand, maar werken ook samen binnen de opleidingen, nascholingsaanbod en in-company trainingen. Ervaringsdeskundig docenten van Markieza worden betrokken in de ontwikkeling en de uitvoering van onderwijs.

Aandacht voor positieve gezondheid, herstel, gelijkwaardigheid en gezamenlijke besluitvorming zijn onderwerpen die steeds vaker terug komen in het onderwijs en specifiek als het gaat over professionele attitude. We staan actief stil bij nieuwe ontwikkelingen en vertalen deze naar passend onderwijs. We geloven erin dat ook dat de zorg beter maakt. Samenwerken levert ook nieuwe vragen op. Hoe werk je samen binnen een organisatie of rondom een gezamenlijk casus in de wijk? Hoe kun je aanvullend aan elkaar zijn? Wanneer kies je voor aanvullend zijn en wanneer voor intensieve samenwerking?

RINO Zuid biedt specifieke modules waar samenwerken centraal staat. Daarnaast merken we ook dat opdrachtgevers van in-company trainingen het betrekken van ervaringsdeskundigen op prijs stellen.

De samenwerking tussen Markieza en RINO Zuid krijgt steeds meer vorm. We zetten meer ervaringsdeskundigen in bij diverse modules. Het begrip Herstel Ondersteunende Zorg zijn we langzamerhand aan het vervangen door Nieuw Denken Nieuw Doen. Naast de samenwerking met ervaringsdeskundigen vanuit de GGZ, richten we ons ook op de samenwerking binnen de opvang, met de POH-GGZ en in de wijk.

Ons gezamenlijk aanbod: