Bevorderen van de kwaliteit van de opleiding

Alle praktijkopleidingsinstellingen worden minimaal 1 keer per 4 jaar gevisiteerd. Het doel van deze visitaties is het onderzoeken of een praktijkinstelling voldoet aan de gestelde eisen en het zorgdragen voor een optimale opleidingsorganisatie en klimaat binnen de praktijkinstellingen. Visitaties zien wij vooral als een gezamenlijke kans om de kwaliteit van de opleiding te bevorderen. Eventuele aanvullende suggesties horen wij dan ook graag.

Visitatiekosten
Conform de landelijke afspraken binnen het LOGO brengen wij de kosten voor deze visitaties in rekening bij de instelling.

Voor visitaties in 2019 gelden de volgende tarieven:

Opleiding en deelnemers in opleidingTarief
Praktijkvisitatie 1 opleiding ≤ 4 deelnemers€ 1.950,00
Praktijkvisitatie 1 opleiding > 4 deelnemers€ 2.500,00
Praktijkvisitatie 2 opleidingen 1-2 deelnemers€ 2.700,00
Praktijkvisitatie 2 opleidingen > 4 deelnemers€ 4.000,00
Praktijkvisitatie 3 opleidingen ≤ 4 deelnemers€ 4.700,00
Praktijkvisitatie 3 opleidingen > 4 deelnemers€ 5.500,00
Erkenningsvisitatie€ 600,00*


*wordt alleen in rekening gebracht bij daadwerkelijke erkenning.

OG opleiding

Voor een erkennings- of reguliere visitatie wordt € 600,00 in rekening gebracht.