Een belangrijk deel van de postacademische beroepsopleidingen vindt in de praktijk plaats. Hiervoor werken wij samen met ruim 150 erkende praktijkinstellingen uit vooral de regio Zuidoost Nederland en met Tilburg University, Maastricht University en de Open Universiteit.

RINO Zuid heeft het initiatief genomen om ook aan bestuurders en management van praktijkopleidingsinstellingen adviezen te vragen die een bijdrage moeten leveren aan de ontwikkeling van onze opleidingen, zodat die nog beter gaan aansluiten op de behoefte van het werkveld, want daar gaat het tenslotte om: goede professionals opleiden voor het werkveld.

Overzicht instellingen
De instellingen waarmee RINO Zuid samenwerkt ten behoeve van haar opleidingen vind je hieronder.

Samenwerkingspartners opleiding Gezondheidszorgpsycholoog

Samenwerkingspartners opleiding psychotherapeut

Samenwerkingspartners opleiding klinisch psycholoog

Samenwerkingspartners opleiding orthopedagoog generalist