Een levend netwerk!

RINO Zuid is een dynamisch en operationeel netwerk van universiteiten, aanbieders van geestelijke gezondheidszorg, hulpverlening en opdrachtgevers. Met onze opleidingen brengen wij de wetenschap en de praktijk in de GGZ dichter bij elkaar. Wij leiden op voor de beste psychologische en pedagogische zorg, in welke context de cliënt zich ook bevindt. Als organisatie zoeken wij constant de aansluiting op de ontwikkelingen binnen de sector en streven wij ernaar onze oplossingen aan te bieden tegen zo laag mogelijke kosten.


Wij leiden op voor de beste psychologische en pedagogische professionals.


Het doel van RINO Zuid is om via kwalitatief goed en gedegen opleiden bij te dragen aan de best denkbare psychologische en pedagogische zorg en hulpverlening in het sociaal domein, voor iedereen die dat nodig heeft. Onze recent geactualiseerde statuten verwoorden onze visie op gezondheid, waarmee we aansluiten op de nieuwste definitie: een bijdrage leveren aan lichamelijk, geestelijk, emotioneel en sociaal welbevinden van burgers.


Strategisch plan 2018-2022: Vooroplopen en aanwakkeren

RINO Zuid heeft innovatie hoog op de agenda staan, maar koestert ook haar historie. In ons 'Strategisch plan 2018-2022: Vooroplopen en aanwakkeren', lees je onze ambities voor de toekomst. Met het einde van het vorige strategische plan in zicht hebben we ons ruimschoots georiënteerd op bewegingen in de (geestelijke) gezondheidszorg, de trends in de wetenschappen en op universiteiten, de technologische ontwikkelingen, de behoeftes in ons netwerk en de visie van deelnemers en docenten.​