Diagnostiek bij vermoedens van seksueel misbruik: plegers

Home > Aanbod > Diagnostiek bij vermoede…

OVER DEZE MODULE

Over mensen met een verstandelijke beperking die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen bestaan veel mythes en misverstanden. Er wordt vaak afwijzend en inadequaat op gereageerd door de omgeving. Deze mensen hebben ook onze hulp en aandacht nodig. Om de juiste hulp te kunnen bieden, is het belangrijk om eerst goed te onderzoeken welk gedrag de persoon ...

Over mensen met een verstandelijke beperking die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen bestaan veel mythes en misverstanden. Er wordt vaak afwijzend en inadequaat op gereageerd door de omgeving. Deze mensen hebben ook onze hulp en aandacht nodig. Om de juiste hulp te kunnen bieden, is het belangrijk om eerst goed te onderzoeken welk gedrag de persoon precies laat zien en welke persoons- en omgevingsfactoren het gedrag uitlokken en in stand houden. In deze module wordt ingegaan op de werkwijze en instrumenten die ingezet kunnen worden bij het onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag door mensen met een verstandelijke beperking.

ROOSTER

Nog niet bekend

INHOUD VAN DE MODULE

  • Definitie seksueel grensoverschrijdend gedrag vanuit de hulpverlening en justitie
  • SORC
  • Hypothesen ten aanzien van seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • Diagnostische instrumenten bij seksueel grensoverschrijdend gedrag

OPMERKINGEN

Voorafgaand aan de eerste lesdag doorloop je een online les van 6 uur als onderdeel van de module.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

LEERROUTE

(NS) Nascholing

ZELFSTUDIE

10 uur

KOSTEN

€ 865,00

NIVEAU & INSTROOMEISEN

  • Je hebt een diagnostische bevoegdheid (diagnostische aantekening NVO/NIP).
  • Je hebt recent (de afgelopen 12 maanden) meerdere malen een diagnostisch onderzoek uitgevoerd, al dan niet op het gebied van seksueel overschrijdend gedrag, en beschikt dus over (enige) diagnostische kennis en ervaring.
  • Je bent werkzaam in een setting van waaruit je casuïstiek kunt inbrengen.