Diagnostiek bij vermoedens van seksueel misbruik: slachtoffers

Home > Aanbod > Diagnostiek bij vermoede…

Over deze module

In deze module wordt ingegaan op de werkwijze en instrumenten die ingezet kunnen worden bij seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking. Slachtoffers van seksueel misbruik (grensoverschrijdend gedrag) praten niet gemakkelijk over wat hen is overkomen. Dat geldt zeker voor mensen met een verstandelijke beperking. Vaak laten ze in hun omgeving, in gedrag zien ...

In deze module wordt ingegaan op de werkwijze en instrumenten die ingezet kunnen worden bij seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking. Slachtoffers van seksueel misbruik (grensoverschrijdend gedrag) praten niet gemakkelijk over wat hen is overkomen. Dat geldt zeker voor mensen met een verstandelijke beperking. Vaak laten ze in hun omgeving, in gedrag zien dat er iets mis is met hen. Er wordt door de omgeving vaak wel gedacht aan seksueel misbruik, maar er wordt niet altijd wat mee gedaan.

Rooster

Locatie: Eindhoven

23 juni 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

23 juni 2023

Middag (13:30 - 16:30)

1 september 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

1 september 2023

Middag (13:30 - 16:30)

Inhoud van de module

  • Definitie seksueel misbruik vanuit de hulpverlening en justitie
  • Signaleren van seksueel misbruik
  • Diagnostische instrumenten bij seksueel misbruik
  • Post-traumatische stress stoornis

Opmerkingen

Voorafgaand aan de eerste lesdag doorloop je een online les van 6 uur als onderdeel van de module.

ER IS NOG RUIMTE

Accreditatie

NVO / NIP K&J | Herregistratie (In behandeling)

Leerlijn

Diagnostiek

Leerroute

(NS) Nascholing

Omvang

18 uur

Zelfstudie

10 uur

Kosten

€ 880,00

Niveau & Instroomeisen

Gedragsdeskundigen die werken met mensen met een verstandelijke beperking.

Docent(en)

drs. Sara Zwetsloot

dhr. Jan-Willem van Balen