Praktijkondersteuner huisarts ggz
Een POH-ggz biedt, binnen de huisartsenpraktijk, mensen met psychische, psychosociale of psychosomatische problematiek begeleiding of kortdurende behandeling. Als POH-ggz werk je als ondersteuner van de huisarts. In de opleiding leer je huisartsgeneeskundig denken en werken. Klachtgericht en relationeel werken zijn de kerncompetenties die als een rode draad door de opleiding lopen. De opleiding is generalistisch, praktijkgericht en je krijgt les van expertdocenten. Het curriculum is ingericht volgens het meest recente competentieprofiel.

Waarom de opleiding tot POH-ggz volgen bij RINO Zuid?
Bekijk onderstaande video om een duidelijker beeld te krijgen over de inhoud én meerwaarde van de opleiding POH-ggz bij RINO Zuid.

 • De opleiding duurt 20 dagen en is blended: dat betekent dat er minimaal 2 en maximaal 5 dagen lessen synchroon online plaatsvinden.
 • Er is veel aandacht voor kortdurende begeleidingsmethodieken, die toepasbaar zijn in de huisartsenzorg.
 • De focus ligt op je professionele en persoonlijke ontwikkeling, (online) kennis delen, reflectie en het trainen van vaardigheden.
 • Het bespreken van eigen casuïstiek met docenten en collega’s wordt door deelnemers als grote meerwaarde beoordeeld.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor je leerproces, de regie ligt bij jou; de praktijk en RINO Zuid ondersteunen je hierbij.
 • De opleiding vindt plaats in nauwe samenwerking met de huisartsenpraktijk / zorgorganisatie waar je werkzaam bent.
 • Je krijgt les van inspirerende expertdocenten uit de praktijk die het werk van de POH-ggz kennen.
 • De opleiding is goed te combineren met werk en privé.
 • De opleiding POH-ggz bij RINO Zuid is erkend door de Landelijke Vereniging POH-ggz.
 • RINO Zuid is al ruim 30 jaar specialist in opleiden binnen de geestelijke gezondheidszorg.


Resultaat en erkenning POH-ggz opleiding RINO Zuid

 • Je voldoet aan het competentieprofiel opgesteld door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de Landelijke Vereniging POH-ggz (LVPOH-ggz)
 • Je hebt relevante kennis en vaardigheden verworven en je denkt en handelt vanuit het huisartsgeneeskundig perspectief.
 • Je professionele en persoonlijke attitude en werkwijze sluiten aan bij de dynamiek van het werken in de huisartsenpraktijk.
 • Je hebt een POH-ggz diploma van RINO Zuid.

Aanmelden
Meld je aan middels onderstaand inschrijfformulier (button aanmelden). Wanneer je nog geen werk- of stageplek hebt, kun je een plaats reserveren (button reserveren).