Meld je direct aan!
Meld je nu aan voor de opleiding tot POH-ggz! Stuur ook je CV naar poh-ggz@rinozuid.nl, zodat wij kunnen beoordelen of je voldoet aan de toelatingseisen.

De POH-ggz heeft een signalerende, coördinerende en interveniërende functie
Als Praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-ggz) ondersteun je de huisarts bij de begeleiding en behandeling van mensen met psychische, psychosociale of psychosomatische problematiek. Je hebt hierbij een signalerende, coördinerende en interveniërende functie en bent in staat tot transmuraal en multidisciplinair denken en handelen. Je verheldert samen met betrokkenen het probleem, maakt een vervolgstappenplan, doet aan psycho-educatie en begeleidt en ondersteunt het zelfmanagement van patiënten. Als POH-ggz begeleid je patiënten kortdurend (ook online) en verwijs je zo nodig via triage en screening door. Daarnaast heb je een belangrijke preventieve rol: door het tijdig signaleren en/of interveniëren (verpleegkundig en/of maatschappelijk) voorkomt de POH-ggz onnodige doorverwijzingen en/of terugval. Tot slot verzorg je ook overbruggingszorg.

De POH-ggz heeft een eigen verantwoordelijkheid en handelt binnen de wettelijk gestelde kaders onder verantwoordelijkheid van de huisarts.

In de opleiding tot POH-ggz leer je huisartsgeneeskundig denken en werken. Klachtgericht en relationeel werken zijn de kerncompetenties die als een rode draad door de opleiding lopen.

Lees hier een aantal ervaringen van onze deelnemers & samenwerkingspartners

Waarom de opleiding tot POH-ggz volgen bij RINO Zuid?

  • De opleiding duurt 20 dagen en is blended: dat betekent dat er minimaal 2 en maximaal 5 dagen lessen synchroon online plaatsvinden.
  • Er is veel aandacht voor kortdurende begeleidingsmethodieken, die toepasbaar zijn in de huisartsenzorg.
  • De focus ligt op je professionele en persoonlijke ontwikkeling, (online) kennis delen, reflectie en het trainen van vaardigheden.
  • Het bespreken van eigen casuïstiek met docenten en collega’s wordt door deelnemers als grote meerwaarde beoordeeld.
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor je leerproces, de regie ligt bij jou; de praktijk en RINO Zuid ondersteunen je hierbij.
  • De opleiding vindt plaats in nauwe samenwerking met de huisartsenpraktijk / zorgorganisatie waar je werkzaam bent.
  • Je krijgt les van inspirerende expertdocenten uit de praktijk die het werk van de POH-ggz kennen.
  • De opleiding is goed te combineren met werk en privé.
  • De opleiding POH-ggz bij RINO Zuid is erkend door de Landelijke Vereniging POH-ggz.
  • RINO Zuid is al ruim 30 jaar specialist in opleiden binnen de geestelijke gezondheidszorg.

De opleiding POH-ggz bij RINO Zuid