Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de activiteiten van RINO Zuid en houdt toezicht via de uitvoerend bestuurder/directeur op de dagelijkse gang van zaken. Het bestuur van RINO Zuid bestaat uit vertegenwoordigers van 3 universiteiten in Zuid-Nederland en 3 vertegenwoordigers uit het werkveld gezondheidszorg en hulpverlening. Het bestuur heeft een onafhankelijk voorzitter.

Onafhankelijk voorzitter:
Dhr. drs. C.B.P. (Rodney) Weterings
Niet uitvoerend bestuurders:
Tranzo
Mevr. drs. I.J.C. (Ingrid) Weijnen Lionarons GGZ
Dhr. prof. dr. P.E.H.M. (Peter) Muris Maastricht University
GGZ Oost Brabant
Mevr. drs. G.J.M. (Gerda) Huijbregts Combinatie Jeugdzorg
bijzondere bestuurszetel namens sector jeugdhulpverlening
Dhr. prof. dr. T. (Tom) Smeets Tilburg University
Mevr. prof. dr. S. (Susan) van Hooren Open Universiteit
Directeur - Bestuurder:
Mevr. drs. S.H. (Sabine) van Gent