Aanvraag opleidingsplaatsen
Erkende praktijkinstellingen kunnen opleidingsplaatsen aanvragen bij RINO Zuid. Is jouw instelling nog niet erkend? Of wil je opleiden voor een opleiding waarvoor de instelling nog niet erkend is? Bekijk dan de erkenningsprocedure.

De aanvraagperiode voor 2024 werd op 15 februari 2023 gesloten. Heb je hierover vragen? Stuur dan een e-mail naar: praktijkinstellingen@rinozuid.nl.

RINO Zuid biedt de volgende opleidingen aan:

Informatie over de verkorte GZ-opleiding voor psychotherapeuten kan aangevraagd worden via praktijkinstellingen@rinozuid.nl. Jaarlijks is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor deze route.

  1. De opleiding tot psychotherapeut wordt aangeboden in een drie- en vierjarige variant. Wij adviseren om de driejarige variant te overwegen omdat de deelnemer hiermee beter voorbereid is op de toekomstige ontwikkelingen in het beroepsveld.
  2. De opleiding tot orthopedagoog generalist wordt aangeboden in samenwerking met RadboudCSW. Voor deze opleiding kunt u geen beschikbaarheidsbijdrage aanvragen. Wel vragen wij u uw wensen voor deze opleiding aan ons door te geven zodat wij tijdig zicht hebben op uw opleidingsbehoefte.
  3. In 2023 zal RINO Zuid starten met een pilot ‘Aansluiting Master GZ’. Afhankelijk van de uitkomsten van deze pilot beslissen we hoe de opleiding voor deze young professionals het beste vorm gegeven kan worden.

Jaarlijkse inventarisatieronde
Begin december ontvangen de erkende praktijkinstellingen uit ons netwerk een uitnodiging om een aanvraag voor opleidingsplaatsen in te dienen. De aanvraag wordt gedaan vóór 15 februari van het daaropvolgende jaar, door het formulier Aanvraag Opleidingsplaatsen in te vullen. RINO Zuid inventariseert de opleidingsplaatsen op verzoek van VWS, dat zorgdraagt voor verdeling van de gesubsidieerde plaatsen. Het Toewijzingsorgaan opleidingsplaatsen (TOP) voert de procedure vervolgens uit.

Beschikbaarheidsbijdrage vervolgopleidingen
De NZa heeft in samenwerking met FGzPt en TOP Opleidingsplaatsen een animatie gemaakt over de beschikbaarheidsbijdrage vervolgopleidingen. Bekijk deze hieronder.

Bekijk voor meer informatie ook de Informatiekaart beschikbaarheidsbijdrage (PDF).


Vragen?
Neem dan contact op via praktijkinstellingen@rinozuid.nl.