Erkende praktijkinstellingen kunnen opleidingsplaatsen aanvragen. Is jouw instelling nog niet erkend? Of wil je opleiden voor een opleiding waarvoor de instelling nog niet erkend is? Bekijk dan de erkenningsprocedure.

Jaarlijkse inventarisatieronde
In december ontvangen de praktijkinstellingen uit ons netwerk een uitnodiging om een aanvraag voor een opleidingsplaats in te dienen. Via het formulier ‘aanvraag opleidingsplaatsen’, dien je de aanvraag in. Hiervoor heb je tot 15 februari 2020 de tijd.

RINO Zuid inventariseert de opleidingsplaatsen op verzoek van VWS, dat zorgdraagt voor verdeling van de gesubsidieerde plaatsen. Het Toewijzingsorgaan opleidingsplaatsen (TOP) voert de procedure vervolgens uit. Wij zetten de aanvragen uiterlijk 29 maart 2019 door naar het TOP. Wij gaan ervan uit dat een instelling voor alle bevestigde opleidingsplaatsen een kandidaat voordraagt.


RINO Zuid biedt de volgende opleidingen aan:

 • Gezondheidszorgpsycholoog volwassenen & ouderen (start in januari en augustus)
 • Gezondheidszorgpsycholoog kinderen & jeugd (start in februari en september)
  • Er is een verkorte variant van deze opleiding voor psychotherapeuten. Hiervoor is een zeer beperkt aantal plaatsen beschikbaar, alleen indien voldaan wordt aan criteria voor dit traject. Je kunt hiervoor contact opnemen met de opleidingsmanager van de GZ-opleiding.
 • Klinisch psycholoog (start in maart en september)
 • Orthopedagoog generalist (start in januari)
  • Voor de opleiding tot orthopedagoog generalist kun je geen beschikbaarheidsbijdrage aanvragen. Wel vragen wij een instelling de wensen voor deze opleiding door te geven, zodat wij tijdig zicht hebben op de opleidingsbehoefte.
 • Psychotherapeut volwassenen & ouderen (start in januari en september)
 • Psychotherapeut kinderen & jeugd (start in januari en september)
  • Geef bij je aanvraag voor de PT opleiding aan of het om een GZ-psycholoog in opleiding tot psychotherapeut gaat.

Alle startdata, opleidingsdagen en locaties zijn onder voorbehoud. Aanvragen van erkende instellingen leiden wij principe altijd door voor de aanvraag beschikbaarheidsbijdrage, tenzij er zwaarwegende tegenargumenten zijn. Je kunt het hele jaar door een erkenning aanvragen. Voor het aanvragen van een opleidingsplaats kun je met de jaarlijkse inventarisatieronde (december) meedoen.

Vragen?
Neem dan contact op met een van onze opleidingsmanagers. Wil je meer informatie over het inventarisatieproces? Dan kun je een mail sturen aan praktijkinstellingen@rinozuid.nl.