Aanvraag opleidingsplaatsen
Erkende praktijkinstellingen kunnen opleidingsplaatsen aanvragen bij RINO Zuid. Is jouw instelling nog niet erkend? Of wil je opleiden voor een opleiding waarvoor de instelling nog niet erkend is? Bekijk dan de erkenningsprocedure.

Heb je vragen hierover? Stuur dan een e-mail naar: praktijkinstellingen@rinozuid.nl.

Sluiting aanvraagtermijn opleidingsplaatsen voor subsidiejaar 2025
De termijn voor het indienen van aanvragen voor opleidingsplaatsen ten behoeve van de beoordeling van de beschikbaarheid bijdrage 2025 (voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinische neuropsycholoog) is verstreken op 15 februari 2024. Opleidingsplaatsen die na deze datum worden aangevraagd, komen mogelijk nog wel in aanmerking voor start in één van onze opleidingsgroepen maar komen niet meer in aanmerking voor de beschikbaarheidsbijdrage (subsidie) 2025. Voor verdere informatie verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen via het e-mailadres praktijkinstellingen@rinozuid.nl.

RINO Zuid biedt de volgende opleidingen aan:

Informatie over de verkorte GZ-opleiding voor psychotherapeuten kan aangevraagd worden via praktijkinstellingen@rinozuid.nl. Jaarlijks is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor deze route.

  1. Gezien de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot regionale samenwerkingsverbanden (RSV), bestaat de mogelijkheid dat we op een later tijdstip aanvullende informatie zullen opvragen met betrekking tot de toetsing van de criteria van een RSV.
  2. De opleiding tot orthopedagoog generalist wordt aangeboden in samenwerking met RadboudCSW. Voor deze opleiding kunt u geen beschikbaarheidsbijdrage aanvragen. Wel vragen wij u uw wensen voor deze opleiding aan ons door te geven zodat wij tijdig zicht hebben op uw opleidingsbehoefte.
  3. Vanwege wijzigingen in de beroepenstructuur zal vanaf 2025 naar verwachting geen aparte PT-opleiding meer worden aangeboden. Om zicht te houden op de behoefte vanuit het werkveld kan wel nog worden aangegeven welke interesse er nog is voor 2025.

Jaarlijkse inventarisatieronde
Begin december ontvangen de erkende praktijkinstellingen uit ons netwerk een uitnodiging om een aanvraag voor opleidingsplaatsen in te dienen. De aanvraag wordt gedaan vóór 15 februari van het daaropvolgende jaar, door het formulier Aanvraag Opleidingsplaatsen in te vullen. RINO Zuid inventariseert de opleidingsplaatsen op verzoek van VWS, dat zorgdraagt voor verdeling van de gesubsidieerde plaatsen. Het Toewijzingsorgaan opleidingsplaatsen (TOP) voert de procedure vervolgens uit.

Beschikbaarheidsbijdrage vervolgopleidingen
De NZa heeft in samenwerking met FGzPt , TOP Opleidingsplaatsen en ZiNL een animatie gemaakt over de beschikbaarheidsbijdrage vervolgopleidingen. Bekijk deze hieronder.

Bekijk voor meer informatie ook de Informatiekaart beschikbaarheidsbijdrage (PDF).


Vragen?
Neem dan contact op via praktijkinstellingen@rinozuid.nl.