Om te voldoen aan de eisen voor herregistratie, moeten gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten elke vijf jaar aantonen dat zij functioneren op het niveau van de initiële opleiding. Wie niet voldoet aan de werkervaringseis, kan in aanmerking komen voor herregistratie via een toetsingstraject.

RINO Zuid biedt het toetsingstraject en diverse scholingsmodules ter ondersteuning hiervan landelijk aan namens de in VLOGO samenwerkende opleidingsinstellingen.

Toetsingstraject en scholingsmodules GZ-psycholoog

Aanvullende informatie

Veelgestelde vragen

Klik hier voor de veelgestelde vragen.

Toetsingstraject en scholingsmodules Psychotherapeut

De toetsings- en scholingsmodules voor psychotherapeuten worden zo spoedig mogelijk op onze website geplaatst.