Herregistratie GZ-psycholoog, psychotherapeut en orthopedagoog generalist

Om te voldoen aan de eisen voor BIG herregistratie, moeten gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en orthopedagogen generalist elke vijf jaar aantonen dat zij functioneren op het niveau van de initiële opleiding. Wie niet voldoet aan de werkervaringseis, kan in aanmerking komen voor herregistratie via een toetsingstraject.

RINO Zuid biedt het toetsingstraject en diverse scholingsmodules ter ondersteuning hiervan landelijk aan namens de in vLOGO samenwerkende opleidingsinstellingen.