Vertrouwenspersonen
RINO Zuid wil een veilige werk- en studieomgeving zijn voor opleidingsdeelnemers, medewerkers en andere betrokkenen. Grensoverschrijdend gedrag, zoals seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld worden door ons niet getolereerd. Wij vinden het belangrijk dat dit gedrag altijd bespreekbaar is. Dit kan door betrokkenen hier direct op aan te spreken, maar ook door een derde in te schakelen in de vorm van een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon kun je benaderen wanneer je als medewerker, docent, praktijkopleider of opleidingsdeelnemer van RINO Zuid te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen.

RINO Zuid heeft twee vertrouwenspersonen. Karin heeft 2 jaar gewerkt bij RINO Zuid en is opgeleid tot vertrouwenspersoon. Aad is tevens gecertificeerd door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Het is uiteraard aan jou welke vertrouwenspersoon je wilt benaderen.

Karin Mooren
Telefoonnummer: 06-38 33 53 80 (Whatsappen kan ook)
E-mail: k-mooren@home.nl

Aad Schoenmakers
MENSenWERK Coaching
Telefoonnummer: 06-46 05 29 01 (Whatsappen kan ook)
E-mail: aad@mensenwerkcoaching.nl