Vertrouwenspersonen

RINO Zuid wil een veilige werk- en studieomgeving zijn voor opleidingsdeelnemers, medewerkers en andere betrokkenen. Grensoverschrijdend gedrag, zoals seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld worden door ons niet getolereerd. Wij vinden het belangrijk dat dit gedrag altijd bespreekbaar is. Dit kan door betrokkenen hier direct op aan te spreken, maar ook door een derde in te schakelen in de vorm van een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon kun je benaderen wanneer je als medewerker, docent, praktijkopleider of opleidingsdeelnemer van RINO Zuid te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen. RINO Zuid heeft twee vertrouwenspersonen.

vertrouwenspersonen

Karin Mooren

Telefoonnummer: 06-38335380

E-mail: k-mooren@home.nl

Aad Schoenmakers

MENSenWERK Coaching

Telefoonnummer: 06-46052901

E-mail: aad@mensenwerkcoaching.nl

Karin heeft 2 jaar gewerkt bij RINO Zuid. Aad is tevens gecertificeerd door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Het is uiteraard aan jou welke vertrouwenspersoon je wilt benaderen.