Modelinstructie voor praktijkbegeleiding

Binnen de praktijkopleiding onderscheiden we een aantal rollen. Om de verwachtingen ten aanzien van deze rollen duidelijk te krijgen is in 2008 het document 'Taken en verantwoordelijkheden in de praktijkopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en gezondheidszorgpsycholoog-specialist' geschreven (de link verwijst naar de tweede editie van september 2019). Dit is een landelijke modelinstructie voor de praktijkbegeleiding en is sinds begin 2009 maatgevend.


Praktijkopleider
De praktijkopleider is er verantwoordelijk voor dat de praktijkopleidingsplaats voldoet aan alle eisen. Ook organiseert hij de supervisie en werkbegeleiding en bespreekt regelmatig de voortgang met de opleidingsdeelnemer. De praktijkopleider is ook verantwoordelijk voor de beoordeling en evaluatie.

De praktijkinstelling draagt een praktijkopleider per opleiding voor aan de hoofdopleider. Door de instelling wordt tevens een plaatsvervangend praktijkopleider voorgedragen. Alle erkende praktijkopleiders participeren in de overlegstructuur van praktijkopleiders van RINO Zuid.


Werkbegeleider en supervisor
De praktijkopleider kan een deel van de begeleiding delegeren aan een werkbegeleider, met name waar het gaat om het bespreken van de dagelijkse gang van zaken. De praktijkopleider organiseert de supervisie in het kader van het professionele en persoonlijke leertraject. In geval van de opleiding tot klinisch psycholoog en psychotherapeut dienen de supervisoren formeel erkend te worden door de hoofdopleider.