Incompany training Verward gedrag (Grip op begrip)

Om professionals in (sociale) wijk- en buurt teams, welzijnsorganisaties en/of WMO medewerkers te ondersteunen in de opvang en begeleiding van mensen met verward gedrag, ontwikkelde ZONMw het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag (AVG). Met dit programma werd tot 2022 aan gemeenten een financiële impuls geboden. Met deze impuls konden gemeenten een trainingsplan op maat samenstellen voor medewerkers die werkzaam zijn binnen het gemeentelijk domein en die (potentieel) in aanraking komen met mensen met verward gedrag. ZonMw selecteerde hiervoor een aanbod met passende trainingen. Verschillende gemeenten hebben hier naar alle tevredenheid gebruik van gemaakt.

Borging van kennis en expertise
Voor gemeenten die hebben deelgenomen aan het AVG is het van belang dat de opgedane deskundigheid geborgd wordt. We bieden nieuwe medewerkers daarom ook de mogelijkheid om trainingen te volgen op het gebied van verward gedrag. Maatwerk is ook mogelijk, denk hierbij aan opfriscursussen of het verwerken van actuele casuïstiek in de cursus.

Aanbod voor gemeenten die nog niet hebben deelgenomen
Indien jouw gemeente nog geen gebruik gemaakt heeft van deze trainingen, is dat geen probleem. De trainingen worden namelijk nog steeds aangeboden.

In het aanbod zijn modules van RINO Zuid opgenomen. Op onderstaande pagina's lees je meer over deze modules en kun je Incompany trainingen aanvragen en jezelf inschrijven.

Heb je nog vragen?
Stuur dan een e-mail naar nascholing@rinozuid.nl.