Samenwerken in de dynamiek: jeugdzorg

Home > Aanbod > Samenwerken in de dynami…

Over deze module

Vanuit een systemische perspectief bekeken, zijn veel factoren van invloed op de ontwikkeling van kinderen. De meeste hulpverleners zullen het belang van een goede samenwerking onderschrijven. De praktijk leert ons dat dit niet altijd even gemakkelijk is. Denk bijvoorbeeld aan: ruis in de communicatie, tegenstrijdige belangen of verantwoordelijkheden, hoog-conflictsituaties tussen ouders, ouderproblematiek, agressief of suïcidaal ...

Vanuit een systemische perspectief bekeken, zijn veel factoren van invloed op de ontwikkeling van kinderen. De meeste hulpverleners zullen het belang van een goede samenwerking onderschrijven. De praktijk leert ons dat dit niet altijd even gemakkelijk is. Denk bijvoorbeeld aan: ruis in de communicatie, tegenstrijdige belangen of verantwoordelijkheden, hoog-conflictsituaties tussen ouders, ouderproblematiek, agressief of suïcidaal gedrag, negatieve invloeden van de peergroep, ingrijpende beslissingen maken rondom uithuisplaatsing, lange wachtlijsten in de Jeugdzorg, een hoog ziekteverzuim, problemen in de borging van veiligheid, weerstand of gebrek aan motivatie van de cliënt, etc.

In deze module leer je om tot een gezamenlijke visie te komen, zodat het kind zich veilig kan ontwikkelen. Er worden handelingsadviezen aangereikt om het pedagogisch leefklimaat te verbeteren. Vanuit een helicopterview kan je een analyse maken van de zorgen en krachten in de ketensamenwerking en hierop anticiperen. Daarnaast geeft de module praktische handvatten hoe je met morele dilemma’s, tuchtrecht en verantwoordelijkheden kan omgaan. Ten slotte ga je reflecteren wat stagnatie in de samenwerking met jou doet, welke modi worden geactiveerd en hoe je hier op een professionele manier mee kan omgaan. Kortom een leerzame module voor alle hulpverleners in de Jeugdzorg!

Rooster

Nog niet bekend

Inhoud van de module

 • Je bent in staat om in de keten samen te werken, zodat er voor het kind een veilig pedagogisch klimaat ontstaat.
 • Je bent in staat om een (gedeelde) Verklarende Analyse op te stellen.
 • Je ben in staat om de (gedeelde) Verklarende Analyse te vertalen naar de ondersteuningsbehoeften van de cliënt en in de keten hier uitvoering aan te geven.
 • Je kan de functie van klachtgedrag van het kind plaatsen vanuit de onderliggende problematiek.
 • Je kunt vanuit de ruimte voor ieders rol en verhaal, tot een gedeeld perspectief komen.
 • Je bent in staat om een risicotaxatie en veiligheidsafspraken in de keten te maken.
 • Je kan gebruik maken van de krachten van het sociale netwerk.
 • Je bent in staat om weerstand om te buigen naar motivatie.
 • Je kan vanuit een helicopterview een analyse maken van de samenwerking (op zowel cliënt- en ketenniveau) en handelingsadviezen formuleren
 • Je kunt de positioneringsbenadering toepassen vanuit verschillende belangen, taken of verantwoordelijkheden.
 • Je kan met morele dilemma’s of conflicterende belangen omgaan.
 • Je bent in staat om te reflecteren naar je eigen professionele handelen en onderbouwde kernbeslissingen maken.
 • Je bent in staat om de schema’s en modi bij de cliënt en jezelf te herkennen.
 • Je weet wat de cliënt, het gezin of systeem met jou doet; herkennen van de overdracht en parallelle processen.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

Accreditatie

NVO / NIP-K&J (In behandeling)

Zelfstudie

15 uur

Kosten

€ 1.500,00

Niveau & Instroomeisen

Je bent:

 • jeugdzorgwerker
 • jeugd- en gezinsprofessional
 • (ortho)pedagoog
 • psycholoog

Doelgroep

Kinderen & jeugd

Docent(en)

drs. Vincent Mulders

mevr. Geke Klapwijk

dhr. David Bernstein