GGZ Ecademy en RINO Zuid werken structureel samen om zorgprofessionals te ondersteunen met hoogwaardige leermiddelen, kennis rond scholing te delen en elkaars activiteiten te versterken.

De samenwerking wordt langs drie lijnen vormgegeven:

  • Het samen met het werkveld ontwikkelen van scholing voor HBO- en academische professionals
  • Supervisie, intervisie en casuïstiek koppelen aan online modules van de GGZ Ecademy om zo de praktijk te concretiseren en implementeren
  • GGZ Ecademy is voor- en door grote GGZ instellingen vormgegeven. RINO Zuid kan als schakel dienen voor middelgrote en kleinere zorgaanbieders om de modules te ontsluiten.

De volgende modules zijn gekoppeld aan intervisie en casuïstiekbespreking:

Meer weten?

Heb je behoefte aan andere koppelingen van online modules met jouw werkpraktijk of ben je als kleinere zorgaanbieder geïnteresseerd in het gebruik van modules, neem dan gerust contact op met nascholing@rinozuid.nl.

De catalogus van de GGZ Ecademy bekijk je hier: Leerproducten – productcatalogus voor ggz-instellingen | GGZ Ecademy

Over GGZ Ecademy

GGZ Ecademy is een coöperatieve vereniging van instellingen, scholen en andere opleiders die samenwerken en kennis delen op het gebied van (online) scholing in de ggz. De vereniging heeft ongeveer 90 leden uit de basis- en specialistische ggz, kinder- en jeugdpsychiatrie, verslavingszorg, forensische zorg, begeleid wonen, maatschappelijke opvang, jeugdzorg en het onderwijs. Die leden gebruiken leerproducten en leertechnologie van GGZ Ecademy en krijgen ondersteuning bij de scholing van hun medewerkers en studenten. In totaal zijn dat ruim 140.000 (toekomstig) zorgprofessionals.

Arjan Pronk (directeur GGZ Ecademy):

"Onze vereniging staat klaar voor alle zorgprofessionals die zich inzetten voor kwetsbare burgers. Kennisdeling is een fundamentele pijler bij GGZ Ecademy. Door de samenwerking met RINO Zuid maken we onze leerproducten toegankelijk voor iedereen."