Diversiteit & interculturele communicatie

Home > Aanbod > Diversiteit & intercultu…

Over deze module

Met deze module krijg je concrete handvatten voor je werk met statushouders. Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens deze module: wat is de achtergrond van de statushouder, hoe maak ik contact, waar liggen de krachten en de valkuilen en wat is een passende en effectieve manier van communiceren met mensen die de Nederlandse ...

Met deze module krijg je concrete handvatten voor je werk met statushouders. Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens deze module: wat is de achtergrond van de statushouder, hoe maak ik contact, waar liggen de krachten en de valkuilen en wat is een passende en effectieve manier van communiceren met mensen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen? De module draagt bij aan het leveren van maatwerk aan burgers met een migratie achtergrond.

Daarnaast krijg je inzicht in de invloed van je eigen referentiekader op het professioneel handelen. En wordt er tevens ingezoomd op de term verward gedrag in relatie tot overlast-gevend gedrag.

In de module zoomen we tevens in op de term verward gedrag in relatie tot overlast-gevend gedrag.

Rooster

Locatie: Eindhoven

13 november 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

13 november 2023

Middag (13:30 - 16:30)

Inhoud van de module

 • Inzicht in de doelgroep statushouders waar je als professional regelmatig mee te maken hebt.
 • Inzicht in verschillen tussen wij-cultuur en ik-cultuur en hoe deze onze manier van communicatie beïnvloeden.
 • Inzicht in het eigen referentiekader en de invloed ervan op je professionele houding en handelen.
 • Basis skills voor een effectieve interculturele communicatie.
 • Basis kennis over verward gedrag en de tips hoe ermee om te gaan.

Deze module is een combinatie van een theoretisch en een interactief gedeelte. De inleiding bestaat uit behandeling van theorie. De module heeft een interactief karakter met actieve inbreng van de deelnemers. Deze module wordt afgerond met een casusbespreking

ER IS NOG RUIMTE

Start ook op:

10 april 2024

Accreditatie

 • V&V (6pt)
 • Verpleegkundig Specialisten Register (6pt)
 • LV POH-GGZ (6pt)
 • Leerlijn

  Professionaliteit, Begeleiding

  Leerroute

  (NS) Nascholing

  Omvang

  6 uur

  Zelfstudie

  3 uur

  Kosten

  € 295,00

  Niveau & Instroomeisen

  Ook zonder voorkennis is deze inleidende module goed te volgen. De module is geschikt voor:

  • Casemanagers
  • Casusregisseurs
  • Participatiecoaches
  • Maatschappelijk werkers
  • Werkbegeleiders
  • Medewerkers van Handhaving (BOA’s)
  • Wijkagenten

  Docent

  dhr. Kreso Ceric