Diversiteit & interculturele communicatie

Home > Aanbod > Diversiteit & intercultu…

OVER DEZE MODULE

Met deze training krijg je concrete handvatten voor je werk met statushouders. Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens deze training: wat is de achtergrond van de statushouder, hoe maak ik contact, waar liggen de krachten en de valkuilen en wat is een passende en effectieve manier van communiceren met mensen die de Nederlandse ...

Met deze training krijg je concrete handvatten voor je werk met statushouders. Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens deze training: wat is de achtergrond van de statushouder, hoe maak ik contact, waar liggen de krachten en de valkuilen en wat is een passende en effectieve manier van communiceren met mensen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen? De training draagt bij aan het leveren van maatwerk aan burgers met een migratie achtergrond.

Daarnaast krijg je inzicht in de invloed van je eigen referentiekader op het professioneel handelen. En wordt er tevens ingezoomd op de term verward gedrag in relatie tot overlast-gevend gedrag.

In de training zoomen we tevens in op de term verward gedrag in relatie tot overlast-gevend gedrag.

ROOSTER

Locatie: Eindhoven

9 november 2022

Ochtend (09:30 - 12:30)

9 november 2022

Middag (13:30 - 16:30)

INHOUD VAN DE MODULE

 • Inzicht in de doelgroep statushouders waar je als professional regelmatig mee te maken hebt.
 • Inzicht in verschillen tussen wij-cultuur en ik-cultuur en hoe deze onze manier van communicatie beïnvloeden.
 • Inzicht in het eigen referentiekader en de invloed ervan op je professionele houding en handelen.
 • Basis skills voor een effectieve interculturele communicatie.
 • Basis kennis over verward gedrag en de tips hoe ermee om te gaan.

Deze training is een combinatie van een theoretisch en een interactief gedeelte. De inleiding bestaat uit behandeling van theorie. De training heeft een interactief karakter met actieve inbreng van de deelnemers. De training wordt afgerond met een casusbespreking

ER IS NOG RUIMTE

START OOK OP:

7 februari 2023

LEERLIJN

Professionaliteit

LEERROUTE

(NS) Nascholing

OMVANG

6 uur

KOSTEN

€ 295,00

NIVEAU & INSTROOMEISEN

Het niveau van de training is inleidend. Ook zonder voorkennis is de training voor alle deelnemers goed te volgen.

De training is geschikt voor:

 • Casemanagers
 • Casusregisseurs
 • Participatiecoaches
 • Maatschappelijk werkers
 • Werkbegeleiders
 • Medewerkers van Handhaving (BOA’s)
 • Wijkagenten

DOCENT

dhr. Kreso Ceric