Omgaan met onbegrepen gedrag bij ouderen

Home > Aanbod > Omgaan met onbegrepen ge…

Over deze module

Door het steeds langer thuis blijven wonen van ouderen en de huidige participatiemaatschappij kom je, in de dagelijkse praktijk, steeds meer in aanraking met mensen met onbegrepen (verward) gedrag.

Onbegrepen gedrag kent verschillende oorzaken en uitingsvormen. Het kan daarom zomaar gebeuren dat je in een gesprek overvallen wordt door de verwarring of reactie van de ander. ...

Door het steeds langer thuis blijven wonen van ouderen en de huidige participatiemaatschappij kom je, in de dagelijkse praktijk, steeds meer in aanraking met mensen met onbegrepen (verward) gedrag.

Onbegrepen gedrag kent verschillende oorzaken en uitingsvormen. Het kan daarom zomaar gebeuren dat je in een gesprek overvallen wordt door de verwarring of reactie van de ander. Het is van belang om het verwarde gedrag tijdig te signaleren, te weten hoe je daarbij aan kunt sluiten en vervolgens het gesprek of het gedrag bij te sturen naar wat op dat moment het meest gewenst is. Goed voor de persoon die het verwarde gedrag vertoont, maar ook goed en veilig voor jou als hulpverlener / medewerker.

Met deze training fris je je kennis over onbegrepen gedrag en hoe hiermee om te gaan op. Verder kun je naar behoefte gebruik maken van achtergrondinformatie over diverse problematiek en handvatten voor de omgang. Denk hierbij aan informatie over verschillende vormen van dementie en psychiatrische problematiek.

Tijdens de bijeenkomsten gaan we aan de slag met eigen praktijksituaties. We maken een korte analyse van wat er aan de hand kan zijn en gaan samen kijken wat er wel en niet werkt in de praktijk. Er wordt geleerd om aan te sluiten bij het verwarde gedrag en dit vervolgens om te buigen.

Heb je interesse in een Incompany training voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op via de knop ‘Incompany aanvragen’. We gaan graag met je in gesprek.

Rooster

Locatie: Eindhoven

7 september 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

28 september 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

Inhoud van de module

Na deze module:

  • ben je in staat om verward gedrag bij ouderen tijdig te signaleren en erop in te spelen
  • heb je kennis over mogelijke oorzaken van tijdelijke en blijvende verwarring en weet je hoe je hiermee om kunt gaan
  • kun je verward gedrag ter plekke in banen leiden en kun je waar nodig adequaat verwijzen
  • Weet je agressie te voorkomen of te verminderen door een benadering op maat

ER IS NOG RUIMTE

Accreditatie

Registerplein (In behandeling)

Leerlijn

Begeleiding, Professionaliteit

Omvang

6 uur

Zelfstudie

3 uur

Kosten

€ 340,00

Niveau & Instroomeisen

Je hebt globale kennis over verward gedrag en mogelijke oorzaken en kunt relevante praktijksituaties inbrengen.

Doelgroep

Ouderen

Docent

mevr. Nienke Hoogstraten