Infant Mental Health (IMH) is een groeiend, multidisciplinair vakgebied dat zich richt op de ouder-kind relatie bij het jonge kind vanaf zwangerschap tot en met 5 jaar. De zorg voor het jonge kind en de ouders vraagt een systemische en holistische benadering. Er is onder andere aandacht voor de samenhang van diverse ontwikkelingsdomeinen bij het kind, de ontwikkeling van ouderschap én de invloed van cultuur en context op het gezin.

Het volgen van een erkende IMH opleiding wordt voor zorgprofessionals die in het zuiden van Nederland wonen nu beter bereikbaar, door de samenwerking tussen RINO amsterdam en RINO Zuid. Gezamenlijk bieden we de 1-jarige opleiding Consulent Infant Mental Health (IMH-C) vanaf januari 2024 ook in Eindhoven aan.

Voor de IMH consulent is een apart register bij de Dutch Association for Infant Mental Health (DAIMH). De opleiding is beschikbaar voor professionals, die bijvoorbeeld werkzaam zijn binnen de eerstelijn of somatische zorg, zich bezighouden met screening, triage, beleid en/of kortdurende interventies. Naast de IMH-consulenten zijn er IMH-specialisten die werkzaam zijn binnen de specialistische zorg en hier ouder-kind behandeling bieden.