Hoogbegaafdheid: in de brede context

Home > Aanbod > Hoogbegaafdheid: in de b…

Over deze module

De leergang Hoogbegaafdheid is georganiseerd om jouw kennis over dit onderwerp te vergroten. Creativiteit, hoge intelligentie en motivatie zijn belangrijke factoren in het potentieel van hoogbegaafdheid. Vaak voelen cliënten zich niet begrepen en ontstaan er kleine trauma's die niet herkend worden. Na deze leergang ben je in staat om hoogbegaafdheid te (h)erkennen en de bijkomende ...

De leergang Hoogbegaafdheid is georganiseerd om jouw kennis over dit onderwerp te vergroten. Creativiteit, hoge intelligentie en motivatie zijn belangrijke factoren in het potentieel van hoogbegaafdheid. Vaak voelen cliënten zich niet begrepen en ontstaan er kleine trauma's die niet herkend worden. Na deze leergang ben je in staat om hoogbegaafdheid te (h)erkennen en de bijkomende problematiek te behandelen. Kinderen, jongeren en studenten met een heel krachtig cognitief intelligentiepotentieel staan samen met hun brede context (thuis, school, peers, virtueel) centraal. Vanuit een multidisciplinaire aanpak worden diagnostiek en behandeling op een interactieve manier besproken. De leergang bestaat uit 3 dagen en richt zich op:

Binnen de module 'samenwerking in de keten' staat het herkennen van specifieke aandachtspunten in de samenwerking met andere betrokkenen in de context van een cognitief zeer intelligente cliënt, centraal.

Rooster

Locatie: Eindhoven

15 december 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

15 december 2023

Middag (13:30 - 16:30)

Inhoud van de module

 • Het POSI model staat centraal om te komen tot zelfactualisatie. Het potentieel talent van de cliënt wordt benaderd vanuit 4 kenbegrippen: Potency, Opening, Shackles en Infirmities Dit in relatie tot kwetsbaarheden en omgevingsfactoren.
 • Mentaliseren en sociale en emotionele ontwikkeling
 • Samenwerkingsverbanden
 • Samenwerking met SWV en scholen
 • Multidisciplinaire samenwerking
 • Werken met het brede systeem van de cliënt

ER IS NOG RUIMTE

Accreditatie

 • SKJ (via NVO) (In behandeling)
 • NVO / NIP-K&J (In behandeling)
 • NVvP (In behandeling)
 • LV POH-GGZ (In behandeling)
 • Verpleegkundig Specialisten Register (In behandeling)
 • Leerlijn

  Geïntegreerd

  Leerroute

  (NS) Nascholing

  Omvang

  6 uur

  Zelfstudie

  2 uur

  Kosten

  € 295,00

  Niveau & Instroomeisen

  GZ-Psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten, psychiaters, Basis psychologen, SPV-ers, POH GGZ, medewerkers wijkteam, IB-ers

  Doelgroep

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd
 • Docent

  drs. Mia Frumau-van Pinxten