Systeemtherapeutisch Werker

Home > Aanbod > Systeemtherapeutisch Wer…

Over deze module

In de opleiding tot Systeemtherapeutisch Werker (STW) leer je systeemtheoretisch kijken, denken en handelen.  Naast een gedegen theoretische vorming wordt in deze opleiding veel geoefend voor de dagelijkse praktijk. Verder vormen creativiteit, context, cultuur en je persoonlijke vorming als STW. De éénjarige opleiding STW leidt op tot het vak van Systeemtherapeutisch Werker.  Een generalist ...

In de opleiding tot Systeemtherapeutisch Werker (STW) leer je systeemtheoretisch kijken, denken en handelen.  Naast een gedegen theoretische vorming wordt in deze opleiding veel geoefend voor de dagelijkse praktijk. Verder vormen creativiteit, context, cultuur en je persoonlijke vorming als STW. De éénjarige opleiding STW leidt op tot het vak van Systeemtherapeutisch Werker.  Een generalist die de hele cyclus van behandeling kan doorlopen en werkzaam kan zijn in de jeugd-, volwassen- of ouderenzorg. Te denken valt o.a. aan hulpverleners in ouder-kindteams, sociale teams, crisisdiensten, FACTteams, gezinsvoogden, POH’ers, SPV’ers, Maatschappelijk Werkenden in de GGZ, in de eerste lijn, de  huisartsenpraktijk, binnen de welzijnszorg, het verpleeghuis, de verslavingszorg, de geestelijke en/of lichamelijke gehandicapten zorg, forensische zorg enzovoort. De hulpverlening kan ambulant, in deeltijd, klinisch of in een residentiële omgeving plaats vinden.
De STW staat met beide benen in het brede werkveld van de hulpverlening, is betrokken bij hulp aan zeer uiteenlopende doelgroepen en heeft doorgaans te maken met veel verschillende soorten vragen. Die vragen benadert hij vanuit een systeemtheoretisch kader, waarbij de culturele context altijd relevant is. Deze zeer uiteenlopende onderwerpen staan altijd in relatie met de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen binnen de zorg.

Als relatiedeskundige zoekt de STW de samenwerking met degenen die betrokken zijn bij de hulpvrager. Gezamenlijk wordt gezocht naar verandermogelijkheden, waarbij betrokken netwerken een belangrijke steunbron kunnen zijn in deze samenwerking.  Altijd wordt oplossingsgericht gezocht naar hoe cliënten weer regie kunnen krijgen over hun eigen leven en daarbij weer de eigen veerkracht ontdekken.

Erkenning NVRG
Deze module is erkend door de NVRG als onderdeel van de registratie tot Systeemtherapeutisch Werker (STW). Je kunt je registreren als STW lid bij de NVRG na afronding van deze opleiding, twee supervisiereeksen en voldoende werkervaring. De twee supervisiereeksen bestaan uit een groepssupervisiereeks (je kunt met deze reeks starten vanaf aanvang van het 2e blok, d.w.z na 4 lesdagen) en daarna een individuele supervisiereeks. Zie voor de exacte voorwaarden het opleidingsreglement van de NVRG.

Met de registratie bij de NVRG ontvang je de STW-beroepserkenning van de NVRG. Met dit lidmaatschap kan de STW’er zich verder professionaliseren. Tevens krijg je daarmee toegang tot het kwartaalblad systeemtherapie en korting op activiteiten van de NVRG.

Deelnemers die NVRG accreditatie willen behalen dienen minimaal 2 dagen per week werkzaam te zijn in een functie waarin je werkt met echtparen en/of gezinnen, zodat je het geleerde kunt oefenen.

ER IS NOG RUIMTE

Inhoud van de module

Tijdens de cursusdagen staan we stil bij de theorie. Veel tijd wordt besteed aan het oefenen met methoden en technieken. Daarnaast is er ruimte voor uitwisselen van ervaringen binnen de verschillende werksettingen van de deelnemers. Er worden afwisselende werkvormen gebruikt zoals Kahoot, (reflectie) oefeningen, rollenspelen, DVD’s met opdrachten. Naast de wekelijkse literatuur wordt een filmtip gegeven waarin de thematiek van de bijeenkomst een rol speelt.

 • In Blok 1. Kern systeemtherapie, context en positionering wordt de basis gelegd van systemische denken en handelen.
 • In Blok 2. Perspectieven en therapeutische technieken komen 5 belangrijke perspectieven van systeemtherapie aan de orde en wordt kennisgemaakt met de therapeutische technieken die binnen deze perspectieven ontwikkeld zijn.
 • In Blok 3. Het proces in hulpverleningsgesprekken wordt in 4 bijeenkomsten het hele hulpverleningsproces doorlopen van aanmelding tot afsluiting waarbij ook aandacht is voor samenwerken met andere hulpverleners en belangrijke anderen in de omgeving van systemen.
 • In Blok 4. Toepassingen in specifieke werkgebieden en probleemgebieden wordt stil gestaan hoe de aangeleerde competenties in de eerdere blokken gebruikt kunnen worden op de werkvloer. In dit blok is veel ruimte voor uitwisselen van ervaringen met verschillende probleemgebieden zoals scheiding, migratie, huiselijk geweld, verslaving en psychiatrie en het werken binnen de verschillende werksettingen van de deelnemers. Dit blok zal deels in overleg vorm gegeven worden.

Docent(en)

RINOzuid

mevr. Margriet van der Schee

Opmerkingen

Interview Margriet van der Schee
Hierin vertelt Margriet meer over de door haar ontwikkelde module voor hulpverleners die hun visie willen verbreden en hun handelen beter willen afstemmen op de weerbarstige dagelijkse praktijk van gezinnen binnen een diverse samenleving. Lees meer.

Handboeken
Tijdens de module worden de volgende handboeken gebruikt. Die dienen voorafgaand aan de module zelf aangeschaft te worden:

 1. Systemisch Werken - A. Savenij e.a. 2023 (ISBN 978 90 2444 9958)
 2. Handboek Systeemtherapie - A. Savenij e.a. 2015 (ISBN 978 90 5898 2575)
 3. Een psychische stoornis heb je niet alleen - Jan Baars & Erwin van Meekeren 2013 (ISBN 978 94 610 5818 8)

Accreditatie

 • Registerplein (143pt)
 • Register Vaktherapie (75pt)
 • LV POH-GGZ (30pt)
 • Verpleegkundig Specialisten Register (100pt)
 • V&V (100pt)
 • NVRG
 • SKJ (125pt)
 • Leerlijn

  Behandeling

  Leerroute

  (NS) Nascholing

  Omvang

  100 uur

  Zelfstudie

  125 uur

  Kosten

  € 4.495,00

  Niveau & Instroomeisen

  Je hebt een afgeronde HBO- of WO-bachelor, gericht op de zorg- en welzijnssector. Daarnaast ben je minimaal 2 dagen per week werkzaam in een functie waarin je werkt met echtparen en/of gezinnen, zodat je het geleerde kunt oefenen.

  Doelgroep

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd
 • Ouderen
 • Volwassenen
 • Rooster

  Locatie: Eindhoven

  20 november 2024

  Ochtend (09:45 - 13:00)

  20 november 2024

  Middag (13:30 - 16:15)

  27 november 2024

  Ochtend (09:45 - 13:00)

  27 november 2024

  Middag (13:30 - 16:15)

  4 december 2024

  Ochtend (09:45 - 13:00)

  4 december 2024

  Middag (13:30 - 16:15)

  18 december 2024

  Ochtend (09:45 - 13:00)

  18 december 2024

  Middag (13:30 - 16:15)

  8 januari 2025

  Ochtend (09:45 - 13:00)

  8 januari 2025

  Middag (13:30 - 16:15)

  22 januari 2025

  Ochtend (09:45 - 13:00)

  22 januari 2025

  Middag (13:30 - 16:15)

  5 februari 2025

  Ochtend (09:45 - 13:00)

  5 februari 2025

  Middag (13:30 - 16:15)

  12 februari 2025

  Ochtend (09:45 - 13:00)

  12 februari 2025

  Middag (13:30 - 16:15)

  26 februari 2025

  Ochtend (09:45 - 13:00)

  26 februari 2025

  Middag (13:30 - 16:15)

  12 maart 2025

  Ochtend (09:45 - 13:00)

  12 maart 2025

  Middag (13:30 - 16:15)

  19 maart 2025

  Ochtend (09:45 - 13:00)

  19 maart 2025

  Middag (13:30 - 16:15)

  2 april 2025

  Ochtend (09:45 - 13:00)

  2 april 2025

  Middag (13:30 - 16:15)

  9 april 2025

  Ochtend (09:45 - 13:00)

  9 april 2025

  Middag (13:30 - 16:15)

  23 april 2025

  Ochtend (09:45 - 13:00)

  23 april 2025

  Middag (13:30 - 16:15)

  7 mei 2025

  Ochtend (09:45 - 13:00)

  7 mei 2025

  Middag (13:30 - 16:15)

  14 mei 2025

  Ochtend (09:45 - 13:00)

  14 mei 2025

  Middag (13:30 - 16:15)

  21 mei 2025

  Ochtend (09:45 - 13:00)

  21 mei 2025

  Middag (13:30 - 16:15)

  4 juni 2025

  Ochtend (09:45 - 13:00)

  11 juni 2025

  Ochtend (09:45 - 13:00)

  11 juni 2025

  Middag (13:30 - 16:30)

  Over deze module

  In de opleiding tot Systeemtherapeutisch Werker (STW) leer je systeemtheoretisch kijken, denken en handelen.  Naast een gedegen theoretische vorming wordt in deze opleiding veel geoefend voor de dagelijkse praktijk. Verder vormen creativiteit, context, cultuur en je persoonlijke vorming als STW. De éénjarige opleiding STW leidt op tot het vak van Systeemtherapeutisch Werker.  Een generalist ...

  In de opleiding tot Systeemtherapeutisch Werker (STW) leer je systeemtheoretisch kijken, denken en handelen.  Naast een gedegen theoretische vorming wordt in deze opleiding veel geoefend voor de dagelijkse praktijk. Verder vormen creativiteit, context, cultuur en je persoonlijke vorming als STW. De éénjarige opleiding STW leidt op tot het vak van Systeemtherapeutisch Werker.  Een generalist die de hele cyclus van behandeling kan doorlopen en werkzaam kan zijn in de jeugd-, volwassen- of ouderenzorg. Te denken valt o.a. aan hulpverleners in ouder-kindteams, sociale teams, crisisdiensten, FACTteams, gezinsvoogden, POH’ers, SPV’ers, Maatschappelijk Werkenden in de GGZ, in de eerste lijn, de  huisartsenpraktijk, binnen de welzijnszorg, het verpleeghuis, de verslavingszorg, de geestelijke en/of lichamelijke gehandicapten zorg, forensische zorg enzovoort. De hulpverlening kan ambulant, in deeltijd, klinisch of in een residentiële omgeving plaats vinden.
  De STW staat met beide benen in het brede werkveld van de hulpverlening, is betrokken bij hulp aan zeer uiteenlopende doelgroepen en heeft doorgaans te maken met veel verschillende soorten vragen. Die vragen benadert hij vanuit een systeemtheoretisch kader, waarbij de culturele context altijd relevant is. Deze zeer uiteenlopende onderwerpen staan altijd in relatie met de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen binnen de zorg.

  Als relatiedeskundige zoekt de STW de samenwerking met degenen die betrokken zijn bij de hulpvrager. Gezamenlijk wordt gezocht naar verandermogelijkheden, waarbij betrokken netwerken een belangrijke steunbron kunnen zijn in deze samenwerking.  Altijd wordt oplossingsgericht gezocht naar hoe cliënten weer regie kunnen krijgen over hun eigen leven en daarbij weer de eigen veerkracht ontdekken.

  Erkenning NVRG
  Deze module is erkend door de NVRG als onderdeel van de registratie tot Systeemtherapeutisch Werker (STW). Je kunt je registreren als STW lid bij de NVRG na afronding van deze opleiding, twee supervisiereeksen en voldoende werkervaring. De twee supervisiereeksen bestaan uit een groepssupervisiereeks (je kunt met deze reeks starten vanaf aanvang van het 2e blok, d.w.z na 4 lesdagen) en daarna een individuele supervisiereeks. Zie voor de exacte voorwaarden het opleidingsreglement van de NVRG.

  Met de registratie bij de NVRG ontvang je de STW-beroepserkenning van de NVRG. Met dit lidmaatschap kan de STW’er zich verder professionaliseren. Tevens krijg je daarmee toegang tot het kwartaalblad systeemtherapie en korting op activiteiten van de NVRG.

  Deelnemers die NVRG accreditatie willen behalen dienen minimaal 2 dagen per week werkzaam te zijn in een functie waarin je werkt met echtparen en/of gezinnen, zodat je het geleerde kunt oefenen.

  Rooster

  Locatie: Eindhoven

  20 november 2024

  Ochtend (09:45 - 13:00)

  20 november 2024

  Middag (13:30 - 16:15)

  27 november 2024

  Ochtend (09:45 - 13:00)

  27 november 2024

  Middag (13:30 - 16:15)

  4 december 2024

  Ochtend (09:45 - 13:00)

  4 december 2024

  Middag (13:30 - 16:15)

  18 december 2024

  Ochtend (09:45 - 13:00)

  18 december 2024

  Middag (13:30 - 16:15)

  8 januari 2025

  Ochtend (09:45 - 13:00)

  8 januari 2025

  Middag (13:30 - 16:15)

  22 januari 2025

  Ochtend (09:45 - 13:00)

  22 januari 2025

  Middag (13:30 - 16:15)

  5 februari 2025

  Ochtend (09:45 - 13:00)

  5 februari 2025

  Middag (13:30 - 16:15)

  12 februari 2025

  Ochtend (09:45 - 13:00)

  12 februari 2025

  Middag (13:30 - 16:15)

  26 februari 2025

  Ochtend (09:45 - 13:00)

  26 februari 2025

  Middag (13:30 - 16:15)

  12 maart 2025

  Ochtend (09:45 - 13:00)

  12 maart 2025

  Middag (13:30 - 16:15)

  19 maart 2025

  Ochtend (09:45 - 13:00)

  19 maart 2025

  Middag (13:30 - 16:15)

  2 april 2025

  Ochtend (09:45 - 13:00)

  2 april 2025

  Middag (13:30 - 16:15)

  9 april 2025

  Ochtend (09:45 - 13:00)

  9 april 2025

  Middag (13:30 - 16:15)

  23 april 2025

  Ochtend (09:45 - 13:00)

  23 april 2025

  Middag (13:30 - 16:15)

  7 mei 2025

  Ochtend (09:45 - 13:00)

  7 mei 2025

  Middag (13:30 - 16:15)

  14 mei 2025

  Ochtend (09:45 - 13:00)

  14 mei 2025

  Middag (13:30 - 16:15)

  21 mei 2025

  Ochtend (09:45 - 13:00)

  21 mei 2025

  Middag (13:30 - 16:15)

  4 juni 2025

  Ochtend (09:45 - 13:00)

  11 juni 2025

  Ochtend (09:45 - 13:00)

  11 juni 2025

  Middag (13:30 - 16:30)

  Inhoud van de module

  Tijdens de cursusdagen staan we stil bij de theorie. Veel tijd wordt besteed aan het oefenen met methoden en technieken. Daarnaast is er ruimte voor uitwisselen van ervaringen binnen de verschillende werksettingen van de deelnemers. Er worden afwisselende werkvormen gebruikt zoals Kahoot, (reflectie) oefeningen, rollenspelen, DVD’s met opdrachten. Naast de wekelijkse literatuur wordt een filmtip gegeven waarin de thematiek van de bijeenkomst een rol speelt.

  • In Blok 1. Kern systeemtherapie, context en positionering wordt de basis gelegd van systemische denken en handelen.
  • In Blok 2. Perspectieven en therapeutische technieken komen 5 belangrijke perspectieven van systeemtherapie aan de orde en wordt kennisgemaakt met de therapeutische technieken die binnen deze perspectieven ontwikkeld zijn.
  • In Blok 3. Het proces in hulpverleningsgesprekken wordt in 4 bijeenkomsten het hele hulpverleningsproces doorlopen van aanmelding tot afsluiting waarbij ook aandacht is voor samenwerken met andere hulpverleners en belangrijke anderen in de omgeving van systemen.
  • In Blok 4. Toepassingen in specifieke werkgebieden en probleemgebieden wordt stil gestaan hoe de aangeleerde competenties in de eerdere blokken gebruikt kunnen worden op de werkvloer. In dit blok is veel ruimte voor uitwisselen van ervaringen met verschillende probleemgebieden zoals scheiding, migratie, huiselijk geweld, verslaving en psychiatrie en het werken binnen de verschillende werksettingen van de deelnemers. Dit blok zal deels in overleg vorm gegeven worden.

  Docent(en)

  RINOzuid

  mevr. Margriet van der Schee

  Opmerkingen

  Interview Margriet van der Schee
  Hierin vertelt Margriet meer over de door haar ontwikkelde module voor hulpverleners die hun visie willen verbreden en hun handelen beter willen afstemmen op de weerbarstige dagelijkse praktijk van gezinnen binnen een diverse samenleving. Lees meer.

  Handboeken
  Tijdens de module worden de volgende handboeken gebruikt. Die dienen voorafgaand aan de module zelf aangeschaft te worden:

  1. Systemisch Werken - A. Savenij e.a. 2023 (ISBN 978 90 2444 9958)
  2. Handboek Systeemtherapie - A. Savenij e.a. 2015 (ISBN 978 90 5898 2575)
  3. Een psychische stoornis heb je niet alleen - Jan Baars & Erwin van Meekeren 2013 (ISBN 978 94 610 5818 8)

  ER IS NOG RUIMTE

  Accreditatie

 • Registerplein (143pt)
 • Register Vaktherapie (75pt)
 • LV POH-GGZ (30pt)
 • Verpleegkundig Specialisten Register (100pt)
 • V&V (100pt)
 • NVRG
 • SKJ (125pt)
 • Leerlijn

  Behandeling

  Leerroute

  (NS) Nascholing

  Omvang

  100 uur

  Zelfstudie

  125 uur

  Kosten

  € 4.495,00

  Niveau & Instroomeisen

  Je hebt een afgeronde HBO- of WO-bachelor, gericht op de zorg- en welzijnssector. Daarnaast ben je minimaal 2 dagen per week werkzaam in een functie waarin je werkt met echtparen en/of gezinnen, zodat je het geleerde kunt oefenen.

  Doelgroep

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd
 • Ouderen
 • Volwassenen