Psychopathy Checklist - Jeugd Versie

Home > Aanbod > Psychopathy Checklist - …

Over deze module

Psychopathie is een ernstige persoonlijkheidsstoornis en een belangrijke risicofactor voor toekomstig (seksueel) gewelddadig gedrag. In de forensisch-klinische praktijk worden psychopathische trekken veelal vastgesteld met behulp van Robert Hare’s Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R). Persoonlijkheidsstoornissen kunnen pas vanaf 18-jarige leeftijd gediagnosticeerd worden, maar meestal ontwikkelen ze zich al tijdens de jeugd.

Hoewel er zeker geen een-op-een relatie bestaat tussen ...

Psychopathie is een ernstige persoonlijkheidsstoornis en een belangrijke risicofactor voor toekomstig (seksueel) gewelddadig gedrag. In de forensisch-klinische praktijk worden psychopathische trekken veelal vastgesteld met behulp van Robert Hare’s Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R). Persoonlijkheidsstoornissen kunnen pas vanaf 18-jarige leeftijd gediagnosticeerd worden, maar meestal ontwikkelen ze zich al tijdens de jeugd.

Hoewel er zeker geen een-op-een relatie bestaat tussen psychopathische kenmerken in de jeugd en in de volwassenheid, kan het nuttig zijn om bij jeugdigen de mate van psychopathie te onderzoeken. Zo kun je een behandelaanpak op maat te adviseren. De Psychopathy Checklist: Youth Version (PCL-YV) is een instrument om psychopathische kenmerken bij adolescenten te onderzoeken. Het (leren) vaststellen van psychopathische trekken vereist specifieke kennis en vaardigheden, die in deze driedaagse module aan bod komen. Na afronding van deze training ben je in staat psychopathische kenmerken te herkennen, de PCL-YV op verantwoorde wijze te scoren en over de resultaten van de PCL-YV te rapporteren.

Rooster

Locatie: Eindhoven

20 maart 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

20 maart 2024

Middag (13:30 - 16:30)

2 april 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

2 april 2024

Middag (13:30 - 16:30)

3 april 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

3 april 2024

Middag (13:30 - 16:30)

Inhoud van de module

 • Aan de hand van casuïstiek, bestaande uit videomateriaal en dossierinformatie, leer je psychopathische trekken te herkennen en de 20 items van de PCL-YV te coderen;
 • Er wordt aandacht besteed aan het wetenschappelijk onderzoek, zoals de betrouwbaarheid van de PCL-YV.
 • Je leert meer over de relatie tussen psychopathische trekken en trauma in de kindertijd en de voorspellende waarde van de PCL-YV voor antisociaal en gewelddadig gedrag;
 • Je leert meer over de relatie tussen het delictgedrag, het gedrag tijdens verblijf in gesloten instellingen én de behandelrespons;
 • Er is ook aandacht voor het rapporteren (verslaglegging) over de uitkomsten van de PCL-YV.

ER IS NOG RUIMTE

Accreditatie

 • FGzPt (18pt)
 • NVO / NIP K&J | Herregistratie (18pt)
 • Verpleegkundig Specialisten Register (18pt)
 • Leerlijn

  Diagnostiek

  Leerroute

  (NS) Nascholing

  Omvang

  18 uur

  Zelfstudie

  6 uur

  Kosten

  € 995,00

  Niveau & Instroomeisen

  Je bent Basispsychoog, GZ-psycholoog. Psychiater, Klinisch(neuro)psycholoog of Verpleegkundig Specialist. Of je bent in opleiding tot één van deze registraties. Daarnaast werk je in de forensische setting.

  Doelgroep

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd
 • Docent(en)

  dr. mr. Martin Hildebrand

  prof.dr. Corine de Ruiter