PCL-JV

Home > Aanbod > PCL-JV

Over deze module

Psychopathie is een ernstige persoonlijkheidsstoornis en een belangrijke risicofactor voor toekomstig gewelddadig gedrag. Met de door Robert Hare ontwikkelde Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) heeft het wetenschappelijk onderzoek naar psychopathie de afgelopen decennia een hoge vlucht genomen, vooral onder volwassen mannelijke gedetineerden en forensisch psychiatrische patiënten.

Ook is er steeds meer bekend over psychopathische kenmerken bij kinderen en ...

Psychopathie is een ernstige persoonlijkheidsstoornis en een belangrijke risicofactor voor toekomstig gewelddadig gedrag. Met de door Robert Hare ontwikkelde Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) heeft het wetenschappelijk onderzoek naar psychopathie de afgelopen decennia een hoge vlucht genomen, vooral onder volwassen mannelijke gedetineerden en forensisch psychiatrische patiënten.

Ook is er steeds meer bekend over psychopathische kenmerken bij kinderen en adolescenten, hoewel er zeker geen een-op-een relatie bestaat tussen deze kenmerken in de jeugd en in de volwassenheid. Een van de instrumenten om psychopathische kenmerken bij adolescenten te onderzoeken is de PCL: Jeugdversie (PCL-JV).

Het (leren) vaststellen van psychopathische trekken vereist specifieke kennis en vaardigheden, die in deze driedaagse module aan bod komen. Na de driedaagse module beschik je over de noodzakelijke kennis en basisvoorwaarden om de PCL-JV op professioneel verantwoorde manier te scoren. Bij de laatste ontmoeting krijg je de keuze nog dieper in te gaan op twee onderwerpen. De keuzes zijn:

 • Psychopathie bij adolescenten;
 • Psychopathie bij vrouwen;
 • Psychopathie en verstandelijke beperking.

Rooster

Locatie: Maastricht

22 juni 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

22 juni 2023

Middag (13:30 - 16:30)

29 juni 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

29 juni 2023

Middag (13:30 - 16:30)

30 juni 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

30 juni 2023

Middag (13:30 - 16:30)

Inhoud van de module

 • Aan de hand van casuïstiek, bestaande uit videomateriaal en dossierinformatie, leer je psychopathische trekken te herkennen en de 20 items van de PCL-JV te coderen.
 • Er wordt aandacht besteed aan wetenschappelijk onderzoek, onder meer naar de betrouwbaarheid van de PCL-JV, de relatie tussen psychopathische trekken en trauma in de kindertijd, en de voorspellende waarde van de PCL-JV voor antisociaal en gewelddadig gedrag.
 • Ook wordt aandacht besteed aan de manier waarop de resultaten van het onderzoek met de PCL-JV gerapporteerd worden.

ER IS NOG RUIMTE

Accreditatie

 • SKJ (via NVO) (In behandeling)
 • NVO / NIP-K&J (In behandeling)
 • FGzPt (18pt)
 • Leerroute

  (NS) Nascholing

  Omvang

  18 uur

  Zelfstudie

  6 uur

  Kosten

  € 880,00

  Niveau & Instroomeisen

  Je bent psycholoog, psychiater of verpleegkundig specialist of in opleiding tot één van deze registraties. Daarnaast werk je in de forensische setting.

  Doelgroep

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd
 • Docent(en)

  dr. mr. Martin Hildebrand

  prof.dr. Corine de Ruiter