Risicomanagement en welzijnsbevordering in de jeugd forensische praktijk

Home > Aanbod > Risicomanagement en welz…

Over deze module

Werken in de jeugd-forensische zorg is een bijzondere tak van sport. Je hebt te maken met jongeren met een psychische kwetsbaarheid en ernstig grensoverschrijdend gedrag hebben getoond of een delict hebben gepleegd. Je speelt een rol in een terugkeer in het maatschappelijk leven, aan het herstel en recidivevermindering van de jongeren. Vanwege deze dubbele ...

Werken in de jeugd-forensische zorg is een bijzondere tak van sport. Je hebt te maken met jongeren met een psychische kwetsbaarheid en ernstig grensoverschrijdend gedrag hebben getoond of een delict hebben gepleegd. Je speelt een rol in een terugkeer in het maatschappelijk leven, aan het herstel en recidivevermindering van de jongeren. Vanwege deze dubbele doelstelling ‘behandelen en beveiligen’ vraagt dat de mogelijkheid je attitude aan te passen aan de interventie die op dat moment nodig is om zowel risicovermindering als herstel en welzijn te bevorderen.

Deze training richt zich specifiek op de methodische begeleiding van de jongere in zowel klinische als ambulante setting. Je krijgt kennis van theoretische en methodische achtergrond, je gaat oefenen met casuïstiek en je leert dit toe te passen in jouw begeleidingsrol. Je leert in gesprek te gaan met de jongeren, in de samenwerking multidisciplinair en met het behandelteam

Aan het eind van de training heb je geleerd en geoefend met:

 • Het integreren van het Risk-Need-Responsivity (RNR) en Good Lives Model (GLM) bij jongeren;
 • Het in kaart brengen van de behoeften op alle leefgebieden volgens het Good Lives Model samen met de jongere en hun sociale context;
 • Hoe risicofactoren (vanuit het RNR) kunnen worden gelinkt aan de behoeften (vanuit het GLM) van jongeren als obstakels of kwetsbaarheden;
 • Op basis hiervan leer je op methodische wijze krachtgerichte casusconceptualisatie en leer/behandeldoelen op te stellen met een duale focus op recidivevermindering én welzijnsbevordering;
 • Je bent in staat een vertaalslag maken naar een individueel begeleidingsplan dat de behandelmotivatie van de jongere vergroot.

ER IS NOG RUIMTE

Inhoud van de module

 • Good Lives model
 • RNR-principes
 • Holistische en krachtgerichte casusconceptualisatie
 • Risico- & beschermende factoren
 • Herkennen en in kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften voor behandelmotivatie, welzijnsbevordering en risicomanagement.
 • Methodisch handelen en daarover rapporteren

Accreditatie

 • V&V (In behandeling)
 • Registerplein (In behandeling)
 • NVO / NIP K&J | Herregistratie (In behandeling)
 • FGzPt (In behandeling)
 • SKJ (In behandeling)
 • Leerlijn

  Professionaliteit

  Leerroute

  (NS) Nascholing

  Omvang

  6 uur

  Zelfstudie

  2 uur

  Kosten

  € 325,00

  Niveau & Instroomeisen

  Je bent werkzaam in de jeugd forensische zorg. In een functie zoals: Psycholoog, Orthopedagoog, GZ-psycholoog, Sociotherapeut, GZ-agoog, SPV-er of verpleegkundige.

  Doelgroep

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd
 • Rooster

  Locatie: Eindhoven

  17 december 2024

  Ochtend (09:30 - 12:30)

  17 december 2024

  Middag (13:30 - 16:30)

  Over deze module

  Werken in de jeugd-forensische zorg is een bijzondere tak van sport. Je hebt te maken met jongeren met een psychische kwetsbaarheid en ernstig grensoverschrijdend gedrag hebben getoond of een delict hebben gepleegd. Je speelt een rol in een terugkeer in het maatschappelijk leven, aan het herstel en recidivevermindering van de jongeren. Vanwege deze dubbele ...

  Werken in de jeugd-forensische zorg is een bijzondere tak van sport. Je hebt te maken met jongeren met een psychische kwetsbaarheid en ernstig grensoverschrijdend gedrag hebben getoond of een delict hebben gepleegd. Je speelt een rol in een terugkeer in het maatschappelijk leven, aan het herstel en recidivevermindering van de jongeren. Vanwege deze dubbele doelstelling ‘behandelen en beveiligen’ vraagt dat de mogelijkheid je attitude aan te passen aan de interventie die op dat moment nodig is om zowel risicovermindering als herstel en welzijn te bevorderen.

  Deze training richt zich specifiek op de methodische begeleiding van de jongere in zowel klinische als ambulante setting. Je krijgt kennis van theoretische en methodische achtergrond, je gaat oefenen met casuïstiek en je leert dit toe te passen in jouw begeleidingsrol. Je leert in gesprek te gaan met de jongeren, in de samenwerking multidisciplinair en met het behandelteam

  Aan het eind van de training heb je geleerd en geoefend met:

  • Het integreren van het Risk-Need-Responsivity (RNR) en Good Lives Model (GLM) bij jongeren;
  • Het in kaart brengen van de behoeften op alle leefgebieden volgens het Good Lives Model samen met de jongere en hun sociale context;
  • Hoe risicofactoren (vanuit het RNR) kunnen worden gelinkt aan de behoeften (vanuit het GLM) van jongeren als obstakels of kwetsbaarheden;
  • Op basis hiervan leer je op methodische wijze krachtgerichte casusconceptualisatie en leer/behandeldoelen op te stellen met een duale focus op recidivevermindering én welzijnsbevordering;
  • Je bent in staat een vertaalslag maken naar een individueel begeleidingsplan dat de behandelmotivatie van de jongere vergroot.

  Rooster

  Locatie: Eindhoven

  17 december 2024

  Ochtend (09:30 - 12:30)

  17 december 2024

  Middag (13:30 - 16:30)

  Inhoud van de module

  • Good Lives model
  • RNR-principes
  • Holistische en krachtgerichte casusconceptualisatie
  • Risico- & beschermende factoren
  • Herkennen en in kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften voor behandelmotivatie, welzijnsbevordering en risicomanagement.
  • Methodisch handelen en daarover rapporteren

  ER IS NOG RUIMTE

  Accreditatie

 • V&V (In behandeling)
 • Registerplein (In behandeling)
 • NVO / NIP K&J | Herregistratie (In behandeling)
 • FGzPt (In behandeling)
 • SKJ (In behandeling)
 • Leerlijn

  Professionaliteit

  Leerroute

  (NS) Nascholing

  Omvang

  6 uur

  Zelfstudie

  2 uur

  Kosten

  € 325,00

  Niveau & Instroomeisen

  Je bent werkzaam in de jeugd forensische zorg. In een functie zoals: Psycholoog, Orthopedagoog, GZ-psycholoog, Sociotherapeut, GZ-agoog, SPV-er of verpleegkundige.

  Doelgroep

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd