Regiebehandelaar in de forensische zorg

Home > Aanbod > Regiebehandelaar in de f…

Over deze module

Regiebehandelaren in de forensische zorg staan voor de complexe taak om de behandeling van de cliënt te richten op het voorkomen van recidive van het delict. Dit vraagt om een geïntegreerde aanpak waarin delictanalyse, risicotaxatie en diagnostiek leiden tot een passende behandeling en risicomanagement. Dit in samenwerking met een multidisciplinair team van professionals, de cliënt ...

Regiebehandelaren in de forensische zorg staan voor de complexe taak om de behandeling van de cliënt te richten op het voorkomen van recidive van het delict. Dit vraagt om een geïntegreerde aanpak waarin delictanalyse, risicotaxatie en diagnostiek leiden tot een passende behandeling en risicomanagement. Dit in samenwerking met een multidisciplinair team van professionals, de cliënt en zijn/haar netwerk, binnen de opgelegde wettelijke kaders. In deze 3-daagse training doorloop je alle facetten van deze complexe taak en ben je na afloop in staat afgewogen behandelkeuzes te maken richting cliënt. Ook kun je specifieke interventies inzetten om de kans op delictrecidive te verkleinen. Daarnaast ben je in staat om in deze context een multidisciplinair team aan te sturen.

ER IS NOG RUIMTE

Inhoud van de module

De lessen zijn een combinatie van kennisuitwisseling, oefenen en behandelen van casuïstiek. Wettelijke kaders van de diverse maatregelen, hun mogelijkheden en beperkingen komen ook aan bod.

Je leert:

  • Delictanalyse, risicotaxatie, diagnostiek te vertalen naar behandelinterventies gericht op risicomanagement.
  • In de communicatie met de cliënt en diens netwerk zowel aandacht te hebben voor de herstelaspecten als de risicofactoren
  • Multidisciplinaire interventies in te zetten in het geheel van de risico gestuurde behandeling
  • Herkennen van teamdynamiek, daarin containment en aansturing te bieden

Leerlijn

Management, Professionaliteit, Diagnostiek, Geïntegreerd, Behandeling

Leerroute

(NS) Nascholing

Omvang

18 uur

Zelfstudie

6 uur

Kosten

€ 880,00

Niveau & Instroomeisen

Je bent GZ-psycholoog, Klinisch psycholoog of Verpleegkundig Specialist GGZ.

Doelgroep

Volwassenen

Rooster

Locatie: Eindhoven

5 november 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

5 november 2024

Middag (13:30 - 16:30)

26 november 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

26 november 2024

Middag (13:30 - 16:30)

17 december 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

17 december 2024

Middag (13:30 - 16:30)

Over deze module

Regiebehandelaren in de forensische zorg staan voor de complexe taak om de behandeling van de cliënt te richten op het voorkomen van recidive van het delict. Dit vraagt om een geïntegreerde aanpak waarin delictanalyse, risicotaxatie en diagnostiek leiden tot een passende behandeling en risicomanagement. Dit in samenwerking met een multidisciplinair team van professionals, de cliënt ...

Regiebehandelaren in de forensische zorg staan voor de complexe taak om de behandeling van de cliënt te richten op het voorkomen van recidive van het delict. Dit vraagt om een geïntegreerde aanpak waarin delictanalyse, risicotaxatie en diagnostiek leiden tot een passende behandeling en risicomanagement. Dit in samenwerking met een multidisciplinair team van professionals, de cliënt en zijn/haar netwerk, binnen de opgelegde wettelijke kaders. In deze 3-daagse training doorloop je alle facetten van deze complexe taak en ben je na afloop in staat afgewogen behandelkeuzes te maken richting cliënt. Ook kun je specifieke interventies inzetten om de kans op delictrecidive te verkleinen. Daarnaast ben je in staat om in deze context een multidisciplinair team aan te sturen.

Rooster

Locatie: Eindhoven

5 november 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

5 november 2024

Middag (13:30 - 16:30)

26 november 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

26 november 2024

Middag (13:30 - 16:30)

17 december 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

17 december 2024

Middag (13:30 - 16:30)

Inhoud van de module

De lessen zijn een combinatie van kennisuitwisseling, oefenen en behandelen van casuïstiek. Wettelijke kaders van de diverse maatregelen, hun mogelijkheden en beperkingen komen ook aan bod.

Je leert:

  • Delictanalyse, risicotaxatie, diagnostiek te vertalen naar behandelinterventies gericht op risicomanagement.
  • In de communicatie met de cliënt en diens netwerk zowel aandacht te hebben voor de herstelaspecten als de risicofactoren
  • Multidisciplinaire interventies in te zetten in het geheel van de risico gestuurde behandeling
  • Herkennen van teamdynamiek, daarin containment en aansturing te bieden

ER IS NOG RUIMTE

Leerlijn

Management, Professionaliteit, Diagnostiek, Geïntegreerd, Behandeling

Leerroute

(NS) Nascholing

Omvang

18 uur

Zelfstudie

6 uur

Kosten

€ 880,00

Niveau & Instroomeisen

Je bent GZ-psycholoog, Klinisch psycholoog of Verpleegkundig Specialist GGZ.

Doelgroep

Volwassenen