RINO Zuid biedt ook de mogelijkheid om een verkorte route van de generalistische opleiding tot POH-ggz te volgen.

De opleiding is verkort naar 18 dagdelen in plaats van 40 dagdelen

Hiervan volg je 14 verplichte dagdelen en 4 keuze dagdelen. De setting van de huisartsenpraktijk is nieuw voor je. In de verkorte opleiding staan we dan ook uitgebreid stil bij de typisch huisartsgeneeskundige werkwijzen en dynamiek in de spreekkamer.

Onderwerpen die in het verplichte deel aan bod komen zijn:

 • Werken in de dagelijkse huisartsenpraktijk;
 • Kenmerken van huisartsgeneeskundig werken;
 • Menslievende zorg;
 • Systemisch werken;
 • Ethische en juridische aspecten
 • Diversiteit, doorverwijzen of zelf begeleiden;
 • persoonlijke vaardigheden.

Voorbeelden van keuzedagdelen zijn onder andere:

 • Motiverende gespreksvoering;
 • KOP;
 • KOM;
 • PST;
 • Integratieve geneeskunde;
 • Intercultureel huisartsgeneeskundig werken;
 • Kinderen en jongeren in de spreekkamer en afstemmen
 • Begeleiden van ouderen en hun naasten.

Als je voor de verkorte opleiding wordt toegelaten, stroom je in bij een groep die de gehele opleiding doet. Je volgt een deel van het gehele programma. De duurt van de opleiding is dus ook circa 10 a 11 maanden. Je kunt hier de startdata terugvinden.

Je hebt een specifieke vooropleiding én minimaal vier jaar werkervaring in de Geestelijke Gezondheidszorg
Om deel te kunnen nemen aan het verkorte opleidingstraject moet je aan de onderstaande eisen voldoen. Je komt voor de verkorte opleiding in aanmerking als je:

 • De opleiding SPV, een post-master opleiding systeemtherapie of een afgeronde universitaire masteropleiding psychologie met een differentiatie klinisch psychologie, klinische kinder- en jeugdpsychologie of medische psychologie hebt afgerond,
 • Al uitvoerig (minimaal 4 jaar) ervaring hebt opgedaan in het (ambulante) GGZ-werkveld,
 • Zicht hebt op en kennis van de sociale context en de draagkracht van de cliënt(systemen).

Twijfel je of je aan deze eisen voldoet? Stuur je CV naar poh-ggz@rinozuid.nl. De opleidingscommissie beslist of je aan de eisen voldoet en kunt deelnemen aan de verkorte opleiding.

Tijdens de opleiding heb je een werk- of stageplaats
Ten opzichte van de reguliere opleiding tot POH-ggz gelden voor de verkorte opleiding geen extra eisen aan de werk- of stageplaats Je kunt de eisen van de praktijkinstelling en de begeleiding hier teruglezen.

Je ontvangt een diploma na afronding van de verkorte opleiding
Je ontvangt een diploma indien je alle lessen hebt gevolgd, alle opdrachten en toetsen met een goede beoordeling hebt gemaakt. Tevens dienen de beoordelingen in de praktijk en je reflecties over je ontwikkeling positief beoordeeld te zijn.

Aanmelden & Kosten

De kosten voor de verkorte opleiding bedragen € 2.450,-. Deze kosten zijn exclusief het verplichte handboek. Je mag uiteraard meer keuzedagdelen volgen. De kosten per extra dagdeel zijn € 135,-.

Meld je middels het onderstaand inschrijfformulier (button aanmelden). Wanneer je nog geen werk- of stageplek hebt, kun je vast een plaats reserveren (button reserveren). Stuur ook je CV naar poh-ggz@rinozuid.nl.