RINO Zuid biedt ook de mogelijkheid om een verkorte route van de generalistische opleiding tot POH-ggz te volgen. Heb je bijvoorbeeld de opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) of Psychologie afgerond? Dan kom je hiervoor in aanmerking. Als je voor de verkorte opleiding wordt toegelaten stroom je in bij een groep die de gehele opleiding doet. De einddatum van de verkorte opleiding is dus ook de einddatum van de volledige opleiding. Een deel van de lesdagen vindt face-to-face plaats, een deel online.

Waarom verkort?
Je hebt al uitvoerig ervaring opgedaan in het (ambulante) GGZ-werkveld. Je hebt zicht op en kennis van de sociale context en de draagkracht van de cliënt(systemen). De setting van de huisartsenpraktijk is echter nieuw voor je. In de verkorte opleiding staan we uitgebreid stil bij de typisch huisartsgeneeskundige werkwijzen en dynamiek in de spreekkamer.

Programma
De opleiding omvat 18 dagdelen (i.p.v. 40 dagdelen), waarvan 14 verplichte dagdelen en 4 keuze dagdelen. Onderwerpen die in het verplichte deel aan bod komen zijn: werken in de dagelijkse huisartsenpraktijk, kenmerken van huisartsgeneeskundig werken, menslievende zorg, systemisch werken, ethische en juridische aspecten, diversiteit, doorverwijzen of zelf begeleiden en persoonlijke vaardigheden. Voorbeelden van keuzedagdelen zijn o.a.: motiverende gespreksvoering, KOP, KOM, PST, integratieve geneeskunde, intercultureel huisartsgeneeskundig werken, kinderen en jongeren in de spreekkamer en afstemmen en begeleiden van ouderen en hun naasten. Na je aanmelding krijg je het curriculum toegestuurd en je keuzemodules bespreken we tijdens het intakegesprek.

Toelatingseisen
Om deel te kunnen nemen aan het verkorte opleidingstraject moet je aan een aantal eisen voldoen.

Je hebt een afgeronde opleiding SPV, een post-master opleiding systeemtherapie of een afgeronde universitaire masteropleiding psychologie met een differentiatie klinisch psychologie, klinische kinder- en jeugdpsychologie of medische psychologie.

Daarnaast beschik je over minimaal 2 jaar relevante werkervaring in de (brede) ggz. Daarbij gaat het om een gevarieerde, liefst ambulante ervaring, in de ggz met (individuele) behandel- en/of begeleidingscontacten. Te denken valt aan:

  • ambulant werk in de huisartsenvoorziening of in de generalistische basis ggz of gespecialiseerde ggz;
  • maatschappelijk/psychosociaal werk en hulpverlening;
  • sociaal psychiatrische verpleegkunde (ambulant in de ggz of in de huisartsenvoorziening).

Tijdens de POH-ggz opleiding heb je gedurende minimaal 16 weken een werk- of stageplek voor minimaal 4 uur per week (i.p.v. 8 uur gedurende de 40-45 weken in de reguliere route). Het gaat om een werk- of stageplaats als POH-ggz in een huisartsenpraktijk, zorgnetwerk of een gelijkwaardige zorgomgeving waarin je werkt onder de verantwoordelijkheid van een huisarts en toegang hebt tot het HIS.

Op je werk- of stageplaats is een vaste huisarts (praktijkbegeleider) en een vaste senior-POH-ggz aanwezig die je gedurende de opleiding gaan coachen. De huisarts 30 minuten per maand, de senior POH-ggz 45 minuten per week (minimaal 2x face to face per maand) waarbij je ontwikkeling als POH-ggz centraal staat. Gedurende de opleiding dien je in je praktijkdeel zowel volwassenen, kinderen en ouderen te kunnen zien. Dit i.v.m. het generalistische karakter van de functie.

Twijfel je of je aan deze eisen voldoet? Stuur je CV op naar poh-ggz@rinozuid.nl. De opleidingscommissie beslist of je aan de eisen voldoet en deel kunt nemen aan de verkorte opleiding.

Het volgen van je ontwikkeling en toetsen
Tijdens je opleidingsperiode maak je een aantal toetsen die je met een goede beoordeling moet afsluiten. Tevens volgen we gedurende twee momenten de ontwikkeling van je professionele competenties en persoonlijke ontwikkelpunten. Dit doen we binnen onze digitale leeromgeving Leerrijk met behulp van het competentieprofiel. Bij de start van de opleiding vul je, bij voorkeur al in overleg met je praktijkbegeleider/senior POH-ggz collega, de ‘nulmeting’ in. Vervolgens voer je na ongeveer tot 2 maanden een ontwikkelgesprek met de huisarts/praktijkbegeleider en je senior POH-ggz. Aan het einde van de opleiding vullen zij ook het competentieontwikkeldocument in. Zelf schrijf je na beide momenten een reflectie over je ontwikkeling. Per ontwikkelmoment krijg je een beoordeling.

Praktische informatie & diploma
De opleiding vindt plaats op onze vestiging in Eindhoven, Maastricht en bij voldoende aanmeldingen in West Brabant. Zie voor startdata en lesdagen: Aanmelden & kosten - RINO Zuid. De duur van de verkorte opleiding is in totaal 10 maanden waarin je een beperkt deel van de lessen volgt en toetsen maakt, zoals hierboven beschreven. Je ontvangt een diploma indien je alle lessen hebt gevolgd, alle opdrachten en de toetsen met een goede beoordeling hebt gemaakt. Tevens dienen de beoordelingen in de praktijk positief te zijn

Kosten
De kosten voor de verkorte opleiding bedragen € 2.150,-. Deze kosten zijn exclusief het verplichte handboek. Je mag uiteraard meer keuzedagdelen volgen. De kosten per extra dagdeel zijn € 125,00.

Verplichte literatuur

  1. Mok, L., Wenning, H., & De Vries, I. (Reds.). (2016). Handboek POH-ggz (1e ed.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN/EAN: 9789036810333.

Aanbevolen literatuur

  1. Bannink, F., & Jansen, P. (2017). Positieve gezondheidszorg: Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk (1e ed.). Amsterdam: Pearson Benelux B.V. ISBN/EAN: 9789043035637.
  2. Oosterberg, E. H., & Kersbergen, E. (2021). GGZ in de huisartsenpraktijk (1e ed.). Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). ISBN/EAN: 9789085621744.
  3. Rijnders, P., Cox, M., & Starmans, R. (2018). Psychische klachten in de huisartsenpraktijk (1e ed.). Amsterdam: Boom Uitgevers. ISBN/EAN: 9789024422654.