RINO Zuid biedt ook de mogelijkheid om een verkorte route van de generalistische opleiding tot POH-ggz te volgen.

Programma verkorte opleiding
De verkorte opleiding omvat 18 dagdelen (i.p.v. 40 dagdelen), waarvan 14 verplichte dagdelen en 4 keuze dagdelen. Onderwerpen die in het verplichte deel aan bod komen zijn: werken in de dagelijkse huisartsenpraktijk, kenmerken van huisartsgeneeskundig werken, menslievende zorg, systemisch werken, ethische en juridische aspecten, diversiteit, doorverwijzen of zelf begeleiden en persoonlijke vaardigheden. Voorbeelden van keuzedagdelen zijn o.a.: motiverende gespreksvoering, KOP, KOM, PST, integratieve geneeskunde, intercultureel huisartsgeneeskundig werken, kinderen en jongeren in de spreekkamer en afstemmen en begeleiden van ouderen en hun naasten. Na je aanmelding krijg je het curriculum toegestuurd en je keuzemodules bespreken we tijdens het kennismakingsgesprek.

Praktijkdeel verkorte opleiding
Tijdens deze POH-ggz opleiding heb je gedurende minimaal 16 weken een werk- of stageplek voor minimaal 4 uur per week (i.p.v. 8 uur gedurende de 40-45 weken in de reguliere route). Het gaat om een werk- of stageplaats als POH-ggz in een huisartsenpraktijk, zorgnetwerk of een gelijkwaardige zorgomgeving waarin je werkt onder de verantwoordelijkheid van een huisarts en toegang hebt tot het HIS.

Op je werk- of stageplaats is een vaste huisarts (praktijkbegeleider) en een vaste senior-POH-ggz aanwezig, die je gedurende de opleiding gaan coachen. De huisarts 30 minuten per maand, de senior POH-ggz in beginsel 45 minuten per week (minimaal 2x face to face per maand) waarbij je ontwikkeling als POH-ggz centraal staat. Gedurende de opleiding dien je in je praktijkdeel zowel volwassenen, kinderen en ouderen te kunnen zien. Dit i.v.m. het generalistische karakter van de functie.

Toelatingseisen
Om deel te kunnen nemen aan het verkorte opleidingstraject moet je aan een aantal eisen voldoen. Je komt voor de verkorte opleiding in aanmerking als je:

  • de opleiding SPV, een post-master opleiding systeemtherapie of een afgeronde universitaire masteropleiding psychologie met een differentiatie klinisch psychologie, klinische kinder- en jeugdpsychologie of medische psychologie hebt afgerond,
  • al uitvoerig (minimaal 4 jaar) ervaring hebt opgedaan in het (ambulante) GGZ-werkveld,
  • toetsbaar zicht hebt op en kennis van de sociale context en de draagkracht van de cliënt(systemen).

De setting van de huisartsenpraktijk is echter nieuw voor je. In de verkorte opleiding staan we dan ook uitgebreid stil bij de typisch huisartsgeneeskundige werkwijzen en dynamiek in de spreekkamer.

De opleidingscommissie toetst altijd je CV en bepaalt of je voor de verkorte opleiding in aanmerking komt. Als je voor de verkorte opleiding wordt toegelaten stroom je in bij een groep die de gehele opleiding doet. De einddatum van de verkorte opleiding is dus ook de einddatum van de volledige opleiding. Je volgt een deel van het gehele programma

Twijfel je of je aan deze eisen voldoet? Stuur je CV naar poh-ggz@rinozuid.nl. De opleidingscommissie beslist of je aan de eisen voldoet en deel kunt nemen aan de verkorte opleiding.

Toetsing en diploma verkorte opleiding
Tijdens je opleidingsperiode maak je een aantal toetsen die je met een goede beoordeling moet afsluiten. Tevens volgen we gedurende twee momenten de ontwikkeling van je professionele competenties en persoonlijke ontwikkelpunten. Dit doen we binnen onze digitale leeromgeving Leerrijk met behulp van het competentieprofiel. Bij de start van de opleiding vul je, de ‘0-meting’ in. Vervolgens voer je na ongeveer 3 maanden en aan het einde van je opleiding een ontwikkelgesprek met de huisarts/praktijkbegeleider en je senior POH-ggz. Het gesprek vindt plaats aan de hand van de ook door hen ingevulde competentiescan. Zelf schrijf je na beide momenten een reflectie over je ontwikkeling. Per ontwikkelmoment krijg je een beoordeling.

Praktische informatie & diploma
De opleiding vindt plaats op onze vestiging in Eindhoven of Maastricht en bij voldoende aanmeldingen in West-Brabant. Zie voor startdata en lesdagen: Aanmelden & kosten - RINO Zuid. De duur van de verkorte opleiding is in totaal ongeveer 9 maanden, waarin je een beperkt deel van de lessen volgt en toetsen maakt, zoals hierboven beschreven. Je ontvangt een diploma indien je alle lessen hebt gevolgd, alle opdrachten en toetsen met een goede beoordeling hebt gemaakt. Tevens dienen de beoordelingen in de praktijk en je reflecties over je ontwikkeling positief beoordeeld te zijn.

Kosten
De kosten voor de verkorte opleiding bedragen € 2.350,- (Tarief 2024: € 2.450,-). Deze kosten zijn exclusief het verplichte handboek. Je mag uiteraard meer keuzedagdelen volgen. De kosten per extra dagdeel zijn € 135,- (Tarief 2024: € 150,-)

Nascholing POH-ggz
RINO Zuid biedt ook nascholingsmodules aan. Dit doen we voornamelijk incompany. Klik hier voor onze nascholingsmodules.