RINO zuid heeft een ruim nascholingsaanbod met trainingen die ontwikkeld zijn voor POH-ggz. Hieronder zie je een kleine greep uit de selectie. Bekijk ook ons totaaloverzicht bij- en nascholing.

POH-ggz kinderen & Jeugd (verdieping)
In deze module krijg je op de huisartsenpraktijk toegespitste kennis en oefening om als POH-GGZ met kinderen, jongeren en hun ouders te werken. Deze module bestaat uit online theorie, opdrachten en lessen van experts. Tijdens de lessen is er veel ruimte voor oefening en het inbrengen van je eigen casuïstiek. Zie hier meer informatie over de module en aanmelden.

Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK)
Tijdens deze module leer je hoe je ALK kunt (h)erkennen, hoe je dit aan de hand van verschillende verklaringsmodellen en metaforen kunt uitleggen en hoe je de patiënt kan behandelen aan de hand van het biopsychosociale model. Daarnaast leet je hoe je aan de hand van SCEGS met de patiënt tot een gezamenlijke probleemdefinitie komt. Zie hier meer informatie over de module en aanmelden.

Positieve gezondheid en de gelaagdheid in zingeving
In deze module wordt de eenzijdigheid van de huidige interpretatie van zingeving binnen Positieve Gezondheid belicht en wordt er op basis van recent wetenschappelijk onderzoek ingegaan op de meerdere lagen van zingeving. Hierbij wordt zowel persoonlijke zingeving als existentiële zingeving recht gedaan. Naast het theoretisch kaderen van het thema wordt je uitgedaagd praktijkvoorbeelden in te brengen en het eigen betekeniskader te onderzoeken, om zo de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk te maken. Zie hier meer informatie over de module en aanmelden.