De opleiding tot POH-ggz is een praktijkgerichte opleiding. Het is dus belangrijk om tijdens de opleiding een stage- of werkplaats te hebben. Er worden hieraan eisen gesteld. De onderstaande eisen zijn van toepassing op zowel de reguliere als verkorte opleiding tot POH-ggz.

Eisen aan jouw praktijkinstelling

We stellen de volgende eisen aan de praktijk waar je werkt of stage loopt en vragen hen zorg te dragen voor:

  • Een spreekkamer met computer en daglicht voor 8 uur per week; maximaal te verdelen over twee huisartspraktijken;
  • Toegang tot het huisartsinformatiesysteem (HIS) in de betreffende spreekkamer; een eigen inlogcode en efficiënte afspraken over agendabeheer;
  • Een eigen telefoon (vast of mobiel);
  • De mogelijkheid van/akkoord met geluids-en beeldopnames maken ten behoeve van de opleiding met aandacht voor privacy afspraken met patiënten.

Eisen aan jouw begeleiding

De praktijkbegeleider (huisarts) en Senior POH-ggz hebben een prominente rol in jouw begeleiding. We stellen de onderstaande eisen en vragen hen zorg te dragen voor:

  • Een inwerk- en introductieprogramma in de praktijk voor de eerste twee weken;
  • Organiseren van een kennismaking met het geëigende netwerk;
  • Heb je een overleg van minimaal 45 minuten met een begeleidend Senior POH-ggz. Hierbij is het competentieprofiel POH-ggz de leidraad. Dit overleg dient minimaal 2x per maand face-to-face plaats te vinden;
  • Creëren van een uitnodigend en coachend leerklimaat waarin de deelnemer zo optimaal mogelijk de eigen regie over de te behalen leerdoelen kan realiseren;
  • Minimaal eenmaal per week heb je een overleg met een Senior POH-ggz. Deze persoon heeft minimaal 3 jaar ervaring als POH-ggz;
  • Minimaal één keer per vier weken heb je een evaluatie van minimaal 30 minuten met de praktijkbegeleider (huisarts). Dit is in kader van de opleidingsleerdoelen waarbij het compententieprofiel als leidraad dient.

Als een huisartsenpraktijk niet beschikt over de inzet van een Senior POH-ggz die de rol kan vervullen in de begeleiding, dan kan er een beroep gedaan worden op de coachpool van RINO Zuid. Hierin zitten ervaren POH-ggz’ers met coachkwaliteiten die face-to-face of online de deelnemer tegen een vergoeding kunnen coachen.