Mix van leren en werken
In de opleiding POH-ggz worden theorie en praktijk samengebracht. De competenties, zoals die door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zijn geformuleerd in het competentieprofiel, vormen samen met je professionele en persoonlijke ontwikkelpunten de uitgangspunten van de opleiding. De kracht van de opleiding zit in de wisselwerking tussen:

 • (Online) leren van docenten en van elkaar (peerfeedback);
 • In de praktijk werken met en leren van collega’s;
 • Een solide begeleidingsstructuur​, waardoor we je voortgang nauwkeurig kunnen volgen.

De opleiding bestaat uit 120 uur cursorisch onderwijs, waarbij enkele ontmoetingen online zijn vormgegeven en is verdeeld over vier modules:

 • De basis voor het werken als POH-ggz;
 • Methodieken en specifieke groepen;
 • Kinderen en jongeren in de POH-ggz praktijk;
 • Volwassenen, ouderen, naasten en integratie methodieken;

Naast het onderwijs bij RINO Zuid werk je gedurende 40 tot 45 weken minimaal 8 uur per week in een huisartsenpraktijk. Je kunt hier de eisen voor de praktijkinstelling vinden.

Na afronding van de opleiding tot POH-ggz:

 • Voldoe je aan het competentieprofiel opgesteld door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de Landelijke Vereniging POH-ggz (LV POH-ggz);
 • Heb je kennis en vaardigheden verworven voor het werken met alle leeftijdsgroepen en je denkt en handelt vanuit het huisartsgeneeskundig perspectief;
 • Sluiten je professionele en persoonlijke attitude en werkwijze aan bij de dynamiek van het werken in de huisartsenpraktijk.

Begeleidingsstructuur en eisen aan werk- of stageplaats
De kracht van de opleiding zit in de wisselwerking tussen:

 • (online) leren van docenten en van elkaar (peer-feedback),
 • in de praktijk werken met en leren van collega’s,
 • een solide begeleidingsstructuur​.

Naast het onderwijs bij RINO Zuid werk je dan ook gedurende 40 tot 45 weken minimaal 8 uur per week in een huisartsenpraktijk. RINO Zuid biedt een begeleidingsstructuur, waardoor we je voortgang nauwkeurig kunnen volgen. Behalve de huisarts, die je praktijkbegeleider is en je ontwikkeling in de praktijk volgt, veronderstellen wij ook dat er in de dagelijkse praktijk een ervaren POH-ggz beschikbaar is als coach met minimaal 3 jaar ervaring als POH-ggz.

De studiebelasting is circa 6 uur per twee weken
De opleiding duurt, inclusief de reguliere schoolvakanties van Zuid-Nederland, ongeveer 10 à 11 maanden. De lessen vinden in principe elke twee weken plaats. Tussen de lesdagen door werk je aan je opdrachten. We gaan qua studiebelasting uit van gemiddeld 6 uur per twee weken. Deze uren zijn nodig voor de voorbereiding van de lessen en het maken van de toetsen.Het rooster vind je na je toelating op de digitale leeromgeving Leerrijk.

De opleiding wordt afgerond met een aantal toetsen
De toetsing vindt plaats door middel van:

 1. Je (actieve) bijdrage tijdens de lessen en je wijze van voorbereiding op de lessen;
 2. Beoordeling van de competentiescans en de daar bijbehorende reflectieverslagen;
 3. Het maken van 7 toetsen. Dit zijn opdrachten die gerelateerd zijn aan de verschillende modules. Je gaat het geleerde toepassen in de praktijk en middels een inleveropdracht aantonen dat je het voldoende beheerst.

De online leeromgeving ‘Leerrijk’ houdt je voortgang nauwkeurig bij
Bij RINO Zuid werken we met een beveiligde digitale leeromgeving: Leerrijk. Hier werken jij, huisartsen, Senior-POH-ggz, docenten en betrokken medewerkers van RINO Zuid samen aan jouw opleidingstraject. In Leerrijk is ook alle informatie te vinden over de opleiding, de modules en literatuur. Deelnemers, praktijkbegeleiders, docenten en betrokken medewerkers van RINO Zuid wisselen hier informatie met elkaar uit.

RINO Zuid vindt evaluaties belangrijk
RINO Zuid hecht sterk aan het volgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs dat we bieden. Waar ben je enthousiast over en wat kan beter? Uiteraard vindt de meeste feedback tijdens de lessen plaats. Daarnaast ontvang je aan het einde van elke module een digitaal evaluatieformulier. Tevens vinden er gedurende de opleiding 2 evaluatiemomenten plaats waarbij ook de opleidingscoördinator aanwezig is.