Met de opleiding POH-ggz bij RINO Zuid kun je als POH-ggz zelfstandig werken in huisartsenpraktijken en gelijksoortige organisaties. Je leert mensen met psychische, psychosociale en psychosomatische klachten praktische begeleiding op maat te geven. Het curriculum is gebaseerd op het competentieprofiel van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Deelnemers aan deze opleiding zijn meestal al ervaren professionals vanuit diverse invalshoeken.

De invulling van het curriculum en de werkwijze van de opleiding gaan uit van zelfsturend leren. Kennisoverdracht vindt voornamelijk plaats via onze digitale leeromgeving Leerrijk. Tijdens de lesdagen staan zelf ingebrachte casuïstiek en het gericht oefenen met je professionele en persoonlijke ontwikkelpunten centraal.

De opleiding kenmerkt zich door:

 • De opleiding duurt 20 dagen en is blended: dat betekent dat er minimaal 2 en maximaal 5 dagen lessen synchroon online plaatsvinden.
 • Er is veel aandacht voor kortdurende begeleidingsmethodieken, die toepasbaar zijn in de huisartsenzorg.
 • De focus ligt op je professionele en persoonlijke ontwikkeling, (online) kennis delen, reflectie en het trainen van vaardigheden.
 • Het bespreken van eigen casuïstiek met docenten en collega’s wordt door deelnemers als grote meerwaarde beoordeeld.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor je leerproces, de regie ligt bij jou; de praktijk en RINO Zuid ondersteunen je hierbij.
 • De opleiding vindt plaats in nauwe samenwerking met de huisartsenpraktijk / zorgorganisatie waar je werkzaam bent.
 • Je krijgt les van inspirerende expertdocenten uit de praktijk die het werk van de POH-ggz kennen.
 • De opleiding is goed te combineren met werk en privé.
 • De opleiding POH-ggz bij RINO Zuid is erkend door de Landelijke Vereniging POH-ggz.
 • RINO Zuid is al ruim 30 jaar specialist in opleiden binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Na het volgen van deze opleiding ben je competent op de volgende gebieden:

 • Vakbekwaam en aandachtig zorg verlenen in de huisartsenpraktijk;
 • communicatie met patiënten en samenwerkingspartners;
 • multidisciplinair en transmuraal samenwerken;
 • organiseren van zorgverleningsprocessen;
 • maatschappelijk handelen (inzicht in sociale, culturele en levensbeschouwelijke diversiteit);
 • reflecteren (op basis van wetenschappelijke en gesystematiseerde ervaringskennis);
 • professioneel, ethisch en verantwoord handelen.