Met de opleiding POH-ggz bij RINO Zuid kun je als POH-ggz zelfstandig werken in huisartsenpraktijken en gelijksoortige organisaties. Je leert mensen met psychische, psychosociale en psychosomatische klachten praktische begeleiding op maat te geven. Het curriculum is gebaseerd op het competentieprofiel van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en besteedt ook aandacht aan je persoonlijke ontwikkelpunten. Deelnemers aan deze opleiding zijn meestal al ervaren professionals vanuit diverse invalshoeken. De opleiding kenmerkt zich door:

 • Kaders en werkwijzen/standaarden in de huisartspraktijk en eerstelijnszorg
 • Het bieden van menslievende/relationele zorg en begeleiding als basisattitude
 • Een sterke focus op (online) reflectie op het vak van POH-ggz en de benodigde kennis en vaardigheden vergaren
 • Effectief leren screenen en training in diverse kortdurende behandelmethodieken
 • Aandacht voor specifieke leeftijdsgroepen en de basisvaardigheden om online te kunnen begeleiden

De invulling van het curriculum en de werkwijze van de opleiding gaan uit van zelfsturend leren. Kennisoverdracht vindt voornamelijk plaats via onze digitale leeromgeving. Tijdens de lesdagen staan zelf ingebrachte casuïstiek en het oefenen en trainen aansluitend op de professionele en persoonlijke ontwikkelpunten centraal.

Na het volgen van deze opleiding ben je, binnen de bandbreedte van je functie, competent op de volgende gebieden:

 • Vakbekwaam en aandachtig zorg verlenen in de huisartsenpraktijk
 • Communicatie met patiënten en samenwerkingspartners
 • Multidisciplinair en transmuraal samenwerken
 • Organiseren van zorgverleningsprocessen
 • Maatschappelijk handelen (inzicht in sociale, culturele en levensbeschouwelijke diversiteit)
 • Reflecteren (op basis van wetenschappelijke en gesystematiseerde ervaringskennis)
 • Professioneel, ethisch en verantwoord handelen


Erkenning

De opleiding is ontwikkeld binnen de kaders van het competentieprofiel zoals door de landelijke vereniging POH-ggz en de LHV opgesteld. Aan het einde van de opleiding ontvang je een diploma van RINO Zuid, waarmee je kunt aantonen dat je de opleiding met goed gevolg hebt doorlopen. RINO Zuid is door de de Landelijke Vereniging POH-ggz erkend als opleidingsinstituut.