Train de Trainer met de forensische leerlijn

Home > Aanbod > Train de Trainer met de …

Over deze module

Deze blended module biedt verdieping op forensische thema’s zoals de begeleiding van forensische patiënten op zowel risicomanagement, recidive vermindering als herstel. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de online forensische leerlijn. Na deze module ben je in staat de forensische leerlijn binnen je organisatie te implementeren, herstelgericht te werken en risicomanagement te borgen.

Daarnaast ben je na ...

Deze blended module biedt verdieping op forensische thema’s zoals de begeleiding van forensische patiënten op zowel risicomanagement, recidive vermindering als herstel. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de online forensische leerlijn. Na deze module ben je in staat de forensische leerlijn binnen je organisatie te implementeren, herstelgericht te werken en risicomanagement te borgen.

Daarnaast ben je na het volgen van deze module bekend met:

 • De forensische leerlijn en kun je deze inzetten binnen je instelling,
 • Kun je de begeleiding zowel risico- als herstel gerelateerd inrichten,
 • Ben je in staat met collega’s het gesprek aan te gaan over geobserveerd gedrag, de wijze waarop hiervan schriftelijk verslag gedaan wordt, het gesprek wordt aangegaan met cliënten en hoe zich dit verhoudt tot het RNR model,
 • Kun je de rapportage, attitude, begeleiding en acties afstemmen op risicoanalyse, ondersteuningsbehoefte en herstelwensen,
 • Ben je in staat om nieuwe medewerkers en collega’s te coachen, hen feedback te geven en samen te werken aan kwaliteitsverbetering.
 • Je bent in staat te reflecteren op wat dit werk met je doet, zowel persoonlijk als professioneel, en kunt daarmee de forensische scherpte actueel houden.

De training is blended opgebouwd. Dat betekent dat er een mix van online en fysieke leeractiviteiten aangeboden wordt. Hierbij kun je rekenen op:

 • Contacturen 42 uur;
 • Online leeractiviteiten: 24 uur;
 • Zelfstudie: 12 uur.

Rooster

Locatie: Eindhoven

11 september 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

11 september 2023

Middag (13:30 - 16:30)

9 oktober 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

9 oktober 2023

Middag (13:30 - 16:30)

6 november 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

6 november 2023

Middag (13:30 - 16:30)

15 november 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

15 november 2023

Middag (13:30 - 16:30)

22 november 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

22 november 2023

Middag (13:30 - 16:30)

4 december 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

4 december 2023

Middag (13:30 - 16:30)

13 december 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

13 december 2023

Middag (13:30 - 16:30)

Inhoud van de module

Deze verdiepingsmodule richt zich in 5 dagen op:

 • De dagdagelijks begeleiding waarin de ondersteuningsbehoefte vertaald kan worden naar begeleidingsdoelen en bejegening
 • Forensische scherpte, met aandacht voor de fysieke en sociale omgeving, je binnenwereld en de communicatie hierover met het team en de patiënt
 • Dilemma’s gezien vanuit de (ex)forensische patiënt op het snijvlak van beheersen en behandelen, zoals regie, afstand en nabijheid, herstel
 • De taken en rollen in de samenwerking van de keten kliniek, gemeente, reclassering en maatschappelijke opvang / beschermd wonen.

Naast de 5 lesdagen zijn er 3 dagdelen gericht op het psychosociaal welzijn van de forensisch professional. Ontwikkel je ‘Eelt op je ziel’ en wat er nodig is om veerkrachtig te blijven en te blijven reflecteren op jezelf en de samenwerking.

De training sluit je af met een implementatie-opdracht die past bij je rol binnen je organisatie. Implementatie en borging van een goed inwerkprogramma voor nieuwe collega’s met de forensische leerlijn, op risicomanagement en herstel.

Opmerkingen

Psychosociaal welzijn
De 3 dagdelen gericht op het psychosociaal welzijn van de forensisch professional kun je ook los volgen met de module sociaal-emotioneel welzijn van de forensische professional.

Incompany
De module train de trainer met de forensische leerlijn wordt incompany aangeboden, hierbij is het ook mogelijk één of meerdere van de 5 lesdagen af te nemen. Wil je hierover meer informatie, stuur dan een e-mail naar nascholing@rinozuid.nl.

Aanvragen STAP-budget
Voor deze training kun je een STAP-budget aanvragen. Hou er bij inschrijving rekening mee dat de algemene voorwaarden ook gelden als je het STAP-budget niet krijgt toegekend. Is het verkrijgen van een STAP-budget een voorwaarde voor jouw deelname vermeld dan op het inschrijfformulier ‘onder voorbehoud van STAP-budget’.

Let op: Voor de aanvraag van een STAP-budget is belangrijk om te weten dat de scholing van jouw keuze minimaal 4 weken na de datum van jouw aanvraag moet starten.

ER IS NOG RUIMTE

Accreditatie

 • FGzPt (In behandeling)
 • VGCT (In behandeling)
 • Registerplein (In behandeling)
 • V&V (In behandeling)
 • Leerroute

  (NS) Nascholing

  Omvang

  42 uur

  Zelfstudie

  12 uur

  Kosten

  € 3.450,00

  Niveau & Instroomeisen

  Je bent werkzaam in het forensische veld en hebt daarbij direct contact met de doelgroep (cliënten, patiënten, gedetineerden) of bent nauw betrokken bij degenen die dit contact hebben. (bv als supervisor, teamcoach). De module is geschikt voor iedereen die een rol speelt in de begeleiding van collega’s.

  Doelgroep

 • Adolescenten
 • Volwassenen
 • Docent(en)

  mr. Stijn van Eijk

  mevr. Anniek Vos

  mevr. Maartje Clerckx

  mevr. Joyce Brenkman

  mevr. Danielle Steunenberg

  dhr. Frank Stolzenbach

  dhr. Marcel Maas

  mevr. Katinka Reijnders

  mevr. Ellen van der Vorst MSc

  mevr. Gorry Cleven

  dhr. Jay Mangroelal

  mevr. Kim van Winkel

  mevr. Audrey Alards