Om professionals in (sociale) wijk- en buurt teams, welzijnsorganisaties en/of WMO medewerkers te ondersteunen in de opvang en begeleiding van mensen met verward gedrag, ontwikkelde ZonMw het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag (AVG). Met een financiële impuls konden gemeenten een trainingsplan op maat samenstellen voor medewerkers die werkzaam zijn binnen het gemeentelijk domein en die (potentieel) in aanraking komen met mensen met verward gedrag. Verschillende gemeenten hebben hier naar alle tevredenheid gebruik van gemaakt.

Borging van kennis en expertise
Voor gemeenten die hebben deelgenomen aan het AVG is het van belang dat de opgedane deskundigheid geborgd wordt. RINO Zuid biedt daarom diverse trainingen op het gebied van onbegrepen gedrag. Maatwerk is ook mogelijk, denk hierbij aan opfriscursussen of het verwerken van actuele casuïstiek in de cursus.

Aan de slag met onbegrepen gedrag
Ook voor medewerkers van gemeenten en (ouderen)organisaties die geen gebruik hebben gemaakt van het AVG zijn onderstaande trainingen interessant. Medewerkers die regelmatig te maken krijgen met onbegrepen of verward gedrag krijgen direct handvatten om in te zetten op de werkvloer.

Vragen?
Heb je vragen of belangstelling in een incompany traject? Neem dan vrijblijvend contact op met onze afdeling nascholing via nascholing@rinozuid.nl.