Systeemtherapie Inleiding

Home > Aanbod > Systeemtherapie Inleiding

Over deze module

Als systeemtherapeut bestudeer je mensen in hun context en beschik je over verschillende ingangen om te werken met individuen, paren, gezinnen en grote systemen. In deze module leg je hiervoor de theoretische basis en oefen je met vaardigheden, interventies en attitude.

Naast de basiskennis over de systeemtheorie, wordt veel aandacht besteed aan het in contact komen ...

Als systeemtherapeut bestudeer je mensen in hun context en beschik je over verschillende ingangen om te werken met individuen, paren, gezinnen en grote systemen. In deze module leg je hiervoor de theoretische basis en oefen je met vaardigheden, interventies en attitude.

Naast de basiskennis over de systeemtheorie, wordt veel aandacht besteed aan het in contact komen met cliënten. Diverse systemische stromingen en interventies komen aan bod. De geleerde theorie wordt gekoppeld aan specifieke thema’s zoals levensfase, huiselijk geweld, partnerrelatie, echtscheiding, samengestelde gezinnen, trauma, seksualiteit en hechting. Daarnaast wordt gewerkt met jullie eigen casuïstiek, werksituatie en rol als therapeut en collega. Ontmoeting, veiligheid en dialoog zijn belangrijke begrippen in deze opleiding.

Deze module vormt een onderdeel van de postmaster opleiding tot systeemtherapeut (https://www.nvrg.nl/opleidingen) bij de NVRG, maar staat ook open voor diegene die zich willen verdiepen in het systemisch denken en het systemisch werken zonder de ambitie om geregistreerd systeemtherapeut te willen worden. Dit inleidende blok van de theoretisch technische cursus (TTC ST) omvat 60 uur. Als je daarna besluit om door te gaan voor je registratie, volgen daarna nog een vervolgmodule (72 uur), twee specialistische modules (van elk minimaal 40 uur), supervisie en leertherapie.

Rooster

Locatie: Eindhoven

5 oktober 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

5 oktober 2023

Middag (13:30 - 16:30)

26 oktober 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

26 oktober 2023

Middag (13:30 - 16:30)

9 november 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

9 november 2023

Middag (13:30 - 16:30)

23 november 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

23 november 2023

Middag (13:30 - 16:30)

7 december 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

7 december 2023

Middag (13:30 - 16:30)

21 december 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

21 december 2023

Middag (13:30 - 16:30)

11 januari 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

11 januari 2024

Middag (13:30 - 16:30)

25 januari 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

25 januari 2024

Middag (13:30 - 16:30)

8 februari 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

8 februari 2024

Middag (13:30 - 16:30)

22 februari 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

22 februari 2024

Middag (13:30 - 16:30)

Inhoud van de module

Tijdens deze inleiding komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Basisbegrippen en principes uit de systeemtherapie: van individu naar systeem, van lineair naar circulair, van causaliteit naar perspectief denken, van eenheid naar differentiatie
 • Informatie verzamelen en systemische werkhypothesen opstellen
 • Verschillende systeemtheoretische stromingen en toepassing hiervan op casuïstiek
 • Non-specifieke therapeutische vaardigheden zoals contact maken, samenwerking aangaan, nieuwsgierigheid, communiceren en reflecteren.
 • Vaardigheden om systeemgericht te werken zoals circulaire hypothesen formuleren en toetsen, circulaire vragen stellen, systeemtaxatie
 • De organisatie van het systeem (waaronder gezinsprocessen, hiërarchie, coalities, triades)
 • De betekenisgeving, overtuigingssystemen, mythen, metaforen, gezinsnarratieven, trans- en intergenerationele patronen en non-verbale interventies
 • Het contextuele denken, het gezinsfasen model, de levenscyclus van een gezin en de vaardigheden om met systemen vanuit dit perspectief te werken, zoals het maken van een Genogram
 • Betekenis van seksualiteit, gender, cultuur, religie, etniciteit, sociaal-economische klasse en andere contexten
 • De persoon van de therapeut

Tijdens deze opleiding werk je met een online leeromgeving. Daarin vind je literatuur, voorbereidings- en verwerkingsopdrachten en kun je informatie uitwisselen.

De lesdagen vinden plaats op locatie. Tijdens de lesdagen wordt veel geoefend op basis van de opgedane kennis aan de hand van videomateriaal, presentaties en casuïstiek. Steeds twee deelnemers bereiden een inbreng voor over het thema van de dag. Ook maakt elke deelnemer gedurende de opleiding een eigen genogram en wordt er geoefend met het uitvragen en bespreken van een genogram.

De gemiddelde voorbereidingstijd voor een lesdag (lezen, uitwerken van opdrachten, e.d.) ligt rond de 5 uur.

ER IS NOG RUIMTE

Accreditatie

 • FGzPt (In behandeling)
 • NVO / NIP K&J | Herregistratie (In behandeling)
 • NVRG | Nascholing (In behandeling)
 • Leerlijn

  Diagnostiek, Behandeling

  Leerroute

  (NS) Nascholing

  Omvang

  60 uur

  Zelfstudie

  50 uur

  Kosten

  € 2.475,00

  Niveau & Instroomeisen

  Je bent (in opleiding tot) systeemtherapeut, GZ-psycholoog of psychotherapeut. Je bent pedagoog of psycholoog met een relevante vooropleiding, zie https://www.nvrg.nl/lid-systeemtherapeut.

  Doelgroep

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd
 • Ouderen
 • Volwassenen
 • Docent

  dr. Mirjam Schoutrop