Psychopathy Checklist - Revised

Home > Aanbod > Psychopathy Checklist - …

Over deze module

Psychopathie is een ernstige persoonlijkheidsstoornis en een belangrijke risicofactor voor toekomstig (seksueel) gewelddadig gedrag. Met de door Robert Hare ontwikkelde Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) heeft het wetenschappelijk onderzoek naar psychopathie de afgelopen decennia een hoge vlucht genomen. Met behulp van de PCL-R kan de mate van psychopathie op betrouwbare en valide wijze worden bepaald. Patiënten met ...

Psychopathie is een ernstige persoonlijkheidsstoornis en een belangrijke risicofactor voor toekomstig (seksueel) gewelddadig gedrag. Met de door Robert Hare ontwikkelde Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) heeft het wetenschappelijk onderzoek naar psychopathie de afgelopen decennia een hoge vlucht genomen. Met behulp van de PCL-R kan de mate van psychopathie op betrouwbare en valide wijze worden bepaald. Patiënten met een hoge mate van psychopathie hebben een hoger recidiverisico dan patiënten met een lagere score op de PCL-R. Het (leren) diagnosticeren vereist specifieke kennis en vaardigheden, die in deze module ruim aan bod komen. Ook wordt er ingezoomd op de rapportage over psychopathische trekken en op de behandeling ervan.

Je leert de inhoud van het concept psychopathie (PCL-R) en wat de wetenschappelijk onderzoek achter dit instrument vertelt. Dit onder meer naar de relatie met behandelrespons en recidive. Aan de hand van meerdere oefencasussen wordt op realistische wijze (collaterale informatie, videomateriaal) intensief geoefend met het scoren van de PCL-R. Na afloop ben je in staat (PCL-R) psychopathische trekken te herkennen, de PCL-R op verantwoorde wijze te scoren en over de resultaten te rapporteren.

Rooster

Locatie: Eindhoven

11 oktober 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

11 oktober 2023

Middag (13:30 - 16:30)

12 oktober 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

12 oktober 2023

Middag (13:30 - 16:30)

6 november 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

6 november 2023

Middag (13:30 - 16:30)

Inhoud van de module

 • De PCL-R: construct, items, scoringsprocedure et cetera;
 • Intensief oefenen met het scoren van de PCL-R, aan de hand van dossier- en videomateriaal;
 • Wetenschappelijk onderzoek met de PCL-R: betrouwbaarheid, behandelrespons, voorspellende waarde;
 • Rapporteren (verslaglegging) over de uitkomsten van een PCL-R;
 • De PCL-R bij specifieke groepen: vrouwen, LVB.

Opmerkingen

Met de PCL-R heeft het wetenschappelijk onderzoek naar psychopathie de afgelopen decennia een hoge vlucht genomen. Vooral onder volwassen mannelijke gedetineerden en forensisch psychiatrische patiënten. Ook is er steeds meer bekend over psychopathische kenmerken bij kinderen en adolescenten. RINO Zuid biedt hiervoor een speciale PCL-Jeugd Versie aan.
Klik hier voor meer informatie over deze module.

ER IS NOG RUIMTE

Accreditatie

 • NVP (In behandeling)
 • Verpleegkundig Specialisten Register (In behandeling)
 • NVvP (In behandeling)
 • FGzPt (In behandeling)
 • Leerlijn

  Diagnostiek

  Leerroute

  (NS) Nascholing

  Omvang

  18 uur

  Zelfstudie

  6 uur

  Kosten

  € 945,00

  Niveau & Instroomeisen

  Je bent Basispsycholoog, GZ-psycholoog, Klinisch Psycholoog, Orthopedagoog, Psychiater, Psychotherapeut of Verpleegkundig Specialist

  Doelgroep

  Volwassenen

  Docent(en)

  dr. mr. Martin Hildebrand

  prof.dr. Corine de Ruiter