Psychopathy Checklist - Revised

Home > Aanbod > Psychopathy Checklist - …

Over deze module

Psychopathie is een ernstige persoonlijkheidsstoornis en een belangrijke risicofactor voor toekomstig (seksueel) gewelddadig gedrag. Met de door Robert Hare ontwikkelde Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) heeft het wetenschappelijk onderzoek naar psychopathie de afgelopen decennia een hoge vlucht genomen. Met behulp van de PCL-R kan de mate van psychopathie op betrouwbare en valide wijze worden bepaald. Patiënten met ...

Psychopathie is een ernstige persoonlijkheidsstoornis en een belangrijke risicofactor voor toekomstig (seksueel) gewelddadig gedrag. Met de door Robert Hare ontwikkelde Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) heeft het wetenschappelijk onderzoek naar psychopathie de afgelopen decennia een hoge vlucht genomen. Met behulp van de PCL-R kan de mate van psychopathie op betrouwbare en valide wijze worden bepaald. Patiënten met een hoge mate van psychopathie hebben een hoger recidiverisico dan patiënten met een lagere score op de PCL-R. Het (leren) diagnosticeren vereist specifieke kennis en vaardigheden, die in deze module ruim aan bod komen. Ook wordt er ingezoomd op de rapportage over psychopathische trekken en op de behandeling ervan.

Je leert de inhoud van het concept psychopathie (PCL-R) en wat de wetenschappelijk onderzoek achter dit instrument vertelt. Dit onder meer naar de relatie met behandelrespons en recidive. Aan de hand van meerdere oefencasussen wordt op realistische wijze (collaterale informatie, videomateriaal) intensief geoefend met het scoren van de PCL-R. Na afloop ben je in staat (PCL-R) psychopathische trekken te herkennen, de PCL-R op verantwoorde wijze te scoren en over de resultaten te rapporteren.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

Inhoud van de module

  • De PCL-R: construct, items, scoringsprocedure et cetera;
  • Intensief oefenen met het scoren van de PCL-R, aan de hand van dossier- en videomateriaal;
  • Wetenschappelijk onderzoek met de PCL-R: betrouwbaarheid, behandelrespons, voorspellende waarde;
  • Rapporteren (verslaglegging) over de uitkomsten van een PCL-R;
  • De PCL-R bij specifieke groepen: vrouwen, LVB.

Docent(en)

RINOzuid

dr. mr. Martin Hildebrand

RINOzuid

prof.dr. Corine de Ruiter

Opmerkingen

Met de PCL-R heeft het wetenschappelijk onderzoek naar psychopathie de afgelopen decennia een hoge vlucht genomen. Vooral onder volwassen mannelijke gedetineerden en forensisch psychiatrische patiënten. Ook is er steeds meer bekend over psychopathische kenmerken bij kinderen en adolescenten. RINO Zuid biedt hiervoor een speciale PCL-Jeugd Versie aan.
Klik hier voor meer informatie over deze module.

Forensische psychiatrie
RINO Zuid heeft een ruim aanbod scholingsmodules voor de forensische psychiatrie. Bekijk hier het overzicht.

Leerlijn

Diagnostiek

Leerroute

(NS) Nascholing

Zelfstudie

6 uur

Kosten

€ 945,00

Niveau & Instroomeisen

Je bent Basispsycholoog, GZ-psycholoog, Klinisch Psycholoog, Orthopedagoog, Psychiater, Psychotherapeut of Verpleegkundig Specialist

Doelgroep

Volwassenen

Rooster

Nog niet bekend

Over deze module

Psychopathie is een ernstige persoonlijkheidsstoornis en een belangrijke risicofactor voor toekomstig (seksueel) gewelddadig gedrag. Met de door Robert Hare ontwikkelde Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) heeft het wetenschappelijk onderzoek naar psychopathie de afgelopen decennia een hoge vlucht genomen. Met behulp van de PCL-R kan de mate van psychopathie op betrouwbare en valide wijze worden bepaald. Patiënten met ...

Psychopathie is een ernstige persoonlijkheidsstoornis en een belangrijke risicofactor voor toekomstig (seksueel) gewelddadig gedrag. Met de door Robert Hare ontwikkelde Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) heeft het wetenschappelijk onderzoek naar psychopathie de afgelopen decennia een hoge vlucht genomen. Met behulp van de PCL-R kan de mate van psychopathie op betrouwbare en valide wijze worden bepaald. Patiënten met een hoge mate van psychopathie hebben een hoger recidiverisico dan patiënten met een lagere score op de PCL-R. Het (leren) diagnosticeren vereist specifieke kennis en vaardigheden, die in deze module ruim aan bod komen. Ook wordt er ingezoomd op de rapportage over psychopathische trekken en op de behandeling ervan.

Je leert de inhoud van het concept psychopathie (PCL-R) en wat de wetenschappelijk onderzoek achter dit instrument vertelt. Dit onder meer naar de relatie met behandelrespons en recidive. Aan de hand van meerdere oefencasussen wordt op realistische wijze (collaterale informatie, videomateriaal) intensief geoefend met het scoren van de PCL-R. Na afloop ben je in staat (PCL-R) psychopathische trekken te herkennen, de PCL-R op verantwoorde wijze te scoren en over de resultaten te rapporteren.

Rooster

Nog niet bekend

Inhoud van de module

  • De PCL-R: construct, items, scoringsprocedure et cetera;
  • Intensief oefenen met het scoren van de PCL-R, aan de hand van dossier- en videomateriaal;
  • Wetenschappelijk onderzoek met de PCL-R: betrouwbaarheid, behandelrespons, voorspellende waarde;
  • Rapporteren (verslaglegging) over de uitkomsten van een PCL-R;
  • De PCL-R bij specifieke groepen: vrouwen, LVB.

Docent(en)

RINOzuid

dr. mr. Martin Hildebrand

RINOzuid

prof.dr. Corine de Ruiter

Opmerkingen

Met de PCL-R heeft het wetenschappelijk onderzoek naar psychopathie de afgelopen decennia een hoge vlucht genomen. Vooral onder volwassen mannelijke gedetineerden en forensisch psychiatrische patiënten. Ook is er steeds meer bekend over psychopathische kenmerken bij kinderen en adolescenten. RINO Zuid biedt hiervoor een speciale PCL-Jeugd Versie aan.
Klik hier voor meer informatie over deze module.

Forensische psychiatrie
RINO Zuid heeft een ruim aanbod scholingsmodules voor de forensische psychiatrie. Bekijk hier het overzicht.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

Leerlijn

Diagnostiek

Leerroute

(NS) Nascholing

Zelfstudie

6 uur

Kosten

€ 945,00

Niveau & Instroomeisen

Je bent Basispsycholoog, GZ-psycholoog, Klinisch Psycholoog, Orthopedagoog, Psychiater, Psychotherapeut of Verpleegkundig Specialist

Doelgroep

Volwassenen