Supervisie is een vakgebied waarbij je als professional, reflecteert op je eigen handelen. Hierbij staat jouw rol als professional centraal. De supervisor richt zich op het persoonlijk-professioneel leerproces van de professional in opleiding. Daarin heeft de supervisor een evaluerende en beoordelende rol. RINO zuid biedt diverse trainingen aan die erop gericht zijn om jou (didactisch onderbouwd) supervisie te leren geven.

De supervisoropleiding is modulair opgebouwd en bestaat uit:

  1. Online module: Werkbegeleiders en supervisoren
  2. Supervisie betekenisvol inzetten
  3. Supervisie betekenisvol inzetten (vervolg)

De opleiding is NVO erkend
De Supervisor NVO orthopedagoog-generalist heeft een belangrijke rol in het opleidingstraject van een OG-er. Bovendien begeleidt de NVO supervisor master-orthopedagogen bij hun herregistratie en bij het behalen van de basisaantekening diagnostiek. De opleiding is erkend om jezelf te registreren als NVO Supervisor. Bezoek de NVO-site om meer informatie te zien over de aanvullende eisen.

Je leert supervisie te geven aan diverse doelgroepen
Door een goede koppeling tussen theorie en praktijk, is de opleiding een compleet traject waarin de belangrijkste onderdelen van supervisie aan bod komen. De trainingen zijn erop gericht om aan diverse doelgroepen supervisie te geven:

  • De basismodule ‘Supervisie betekenisvol inzetten’ is door de OG-hoofdopleider aangewezen als goede basis om aan OG-opleidingsdeelnemers supervisie te geven. Wil je enkel supervisie geven aan GZ- en OG-opleidingsdeelnemers? Dan volstaat de basismodule;
  • Wil je graag geregistreerd worden als NVO-supervisor? Dan is het noodzakelijk na afronding van ‘Supervisie betekenisvol inzetten’ te starten met de module ‘Supervisie betekenisvol inzetten (vervolg)’. Dan is het toegestaan om aan alle master pedagogen (SKJ/NVO/NIP) supervisie te verlenen, ongeacht de opleidingsinstituut waar zij in opleiding zijn. Dit volledige traject dien je in 10 maanden af te ronden.

De opleiding is blended opgebouwd
De training bestaat uit online leeractiviteiten en diverse fysieke lesdagen. Voorafgaand aan de eerste lesdag maak je de online leeractiviteiten uit de module werkbegeleiding en supervisie. Hou er rekening mee dat deze online module ongeveer 2 uur in beslag neemt.

Vragen?
Heb je vragen of sluit ons open aanbod onvoldoende aan bij de opleidingsvraag van jouw organisatie? We ontwikkelen graag een maatwerk- of incompanytraject. Neem vrijblijvend contact op met onze afdeling nascholing via nascholing@rinozuid.nl.