Universitaire opleidingsachtergrond of GZ-psycholoog?
De opleiding psychotherapie van RINO Zuid kent twee varianten en binnen die varianten twee differentiaties. Dat betekent dat er andere instroomeisen gelden per variatie binnen de opleidingsmogelijkheden. Er bestaat een vierjarige opleiding Psychotherapie voor deelnemers met een universitaire opleidingsachtergrond en er bestaat een (verkorte) opleiding van drie jaar voor GZ-psychologen. Deze varianten kennen twee differentiaties. psychotherapie kinderen & jeugd en psychotherapie volwassenen en ouderen.

Vierjarige opleiding psychotherapie
Heb je een doctoraal of masterdiploma in de psychologie, pedagogiek of geestelijke gezondheidskunde of heb je met goed gevolg een artsexamen afgelegd? Dan kun je deze opleiding gaan volgen. Een voorwaarde hiervoor is dat de volgende onderdelen op doctoraal niveau aantoonbaar deel hebben uitgemaakt van je vooropleiding: persoonlijkheidsleer, psychofysiologie of psychosomatiek, psychopathologie, ontwikkelingspsychologie, psychofarmacologie, cultuurgebonden psychische problematiek, seksuologie, gespreksvoering, interactietraining en een stage van 30 werkdagen in een ggz-instelling. Je dient je vooropleiding te laten toetsen aan de eisen door een LOGO-verklaring aan te vragen.

Driejarige opleiding psychotherapie
Heb je de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog afgerond? Dan geldt voor jou een landelijk vastgestelde vrijstellingsregeling en kun je een verkorte opleiding psychotherapie van drie jaar volgen.


Vrijstellingen
Zowel voor deelnemers met een postacademische achtergrond als voor GZ-psychologen bestaat de mogelijkheid tot een (beperkte) vrijstelling van opleidingsonderdelen.


Als je een master hebt afgerond, kun je maximaal vrijstelling krijgen voor 140 uur cursorisch onderwijs, leertherapie en maximaal 25 uur supervisie (en de daarbij behorende therapiesessies van 100 uur). De vrijstelling is afhankelijk van erkenning van het reeds gevolgde opleidingsonderdeel. De vrijstellingen worden individueel getoetst.

Geregistreerde GZ-psychologen ontvangen op grond van hun BIG-registratie vrijstelling voor het basisgedeelte van het cursorisch onderwijs, 25 uur sessies supervisie over diagnostiek en 1200 uur werkervaring. Daarnaast kan een GZ-psycholoog over een genoten opleiding na de GZ-opleiding nog vrijstelling ontvangen voor maximaal 50 uur cursorisch onderwijs, 50 sessies leertherapie en 25 sessies supervisie met bijbehorende therapiesessies van maximaal 100 uur.

Erkende opleidingsplaats
Om toegelaten te worden tot de opleiding psychotherapie heb je een opleidingsplek binnen een erkende praktijkinstelling nodig. Nog geen opleidingsplaats? De beschikbare vacatures voor praktijkopleidingsplaatsen voor de opleiding psychotherapie in de regio Zuid-Nederland worden op verzoek van een praktijkinstelling op de vacaturepagina van RINO Zuid weergegeven. Wil je solliciteren op een van de beschikbare functies? Richt je sollicitatie dan altijd aan de praktijkinstelling en niet aan RINO Zuid. Alleen kandidaten die voldoen aan de opleidingseisen kunnen op praktijkopleidingsplaatsen voor deze opleiding solliciteren. Vacatures kunnen het gehele jaar door worden geplaatst, mail hiervoor naar de communicatie@rinozuid.nl.

Een overzicht van al onze samenwerkingspartners vind je hier.