Bij RINO Zuid kun je met de opleiding tot psychotherapeut starten als je al GZ-psycholoog bent. Dit betekent dat je een jaar vrijstelling krijgt van het in origine vierjarige programma. Wij bieden een levensloopperspectief aan in het programma met accenten voor de doelgroep kind en jeugd.

Vrijstellingen
Geregistreerde GZ-psychologen ontvangen op grond van hun BIG-registratie vrijstelling voor het basisgedeelte van het cursorisch onderwijs, 25 uur sessies supervisie over diagnostiek en 1200 uur werkervaring. Daarnaast kan een GZ-psycholoog over een genoten opleiding na de GZ-opleiding nog vrijstelling ontvangen voor maximaal 50 uur cursorisch onderwijs, 50 sessies leertherapie en 25 sessies supervisie met bijbehorende therapiesessies van maximaal 100 uur.

Erkende opleidingsplaats
Om toegelaten te worden tot de opleiding psychotherapie heb je een opleidingsplek binnen een erkende praktijkinstelling nodig. Nog geen opleidingsplaats? De beschikbare vacatures voor praktijkopleidingsplaatsen voor de opleiding psychotherapie in de regio Zuid-Nederland worden op verzoek van een praktijkinstelling op de vacaturepagina van RINO Zuid weergegeven. Wil je solliciteren op een van de beschikbare functies? Richt je sollicitatie dan altijd aan de praktijkinstelling en niet aan RINO Zuid. Alleen kandidaten die voldoen aan de opleidingseisen kunnen op praktijkopleidingsplaatsen voor deze opleiding solliciteren. Vacatures kunnen het gehele jaar door worden geplaatst, mail hiervoor naar de communicatie@rinozuid.nl.

Een overzicht van al onze samenwerkingspartners vind je hier.